Bankenes utbyttebegrensinger normaliseres

Publisert

Finansdepartementet opplyser i en pressemelding at norske banker kan forholde seg til de ordinære rammene for utdeling av utbytte. Finans Norge mener at en solid norsk banknæring har vært en viktig støttespiller gjennom pandemien.

Redusert usikkerhet om den økonomiske utviklingen tilsier at norske banker kan forholde seg til de ordinære rammene for utbytteutdeling etter 30. september i år, opplyser departementet.

– En solid norsk banknæring har vært en viktig støttespiller gjennom pandemien. Det at bankenes utbyttebegrensinger nå normaliseres er et viktig grep etter hvert som veksten i økonomien har tatt seg opp igjen og risiko for ytterligere tilbakeslag er redusert, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

I mars i fjor ga norske myndigheter uttrykk for en forventning om at finansforetakene skulle vente med utdeling av utbytte til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen var redusert.

Dette ble senere fulgt opp i januar i år, hvor myndighetene ga uttrykk for en forventing om at norske banker, etter en forsiktig vurdering og basert på anbefaling fra Det europeiske systemrisikorådet (ESRB), holdt samlede utdelinger innenfor maksimalt 30 prosent av kumulert resultat for 2019 og 2020.

– Norske banker har lojalt fulgt anbefalingene fra myndighetene om å holde tilbake på utdeling av overskuddsmidler. Det er nå viktig at markedsmekanismene får lov til å fungere som tidligere, slik at en solid banknæring kan fortsette det viktige arbeidet med å støtte opp under næringslivet i den neste fasen etter pandemien, sier Johansen.

Les pressemelding på Finansdepartementet nettsider