1. mai 2021 - En viktig dato for egen pensjonskonto!

Publisert

Egen pensjonskonto ble innført i 2021 og om lag 1,5 millioner arbeidstakere har nå fått mulighet til å samle både nåværende og tidligere pensjonsopptjening på ett sted – på en egen pensjonskonto.

Dersom arbeidstaker ikke reserverer seg, vil eventuelle pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold samles automatisk på deres egen pensjonskonto. Valg om å reservere seg, eller å fremskynde samling på egen pensjonskonto, må gjøres på NorskPensjon.no.

Generell reservasjonsfrist - utløper 30.april  

Arbeidstakere som ønsker å reservere seg mot at deres pensjonskapitalbevis skal samles automatisk på egen pensjonskonto, må gjøre dette før 1. mai. Dvs. senest 30. april 2021.

Dette gjelder for de som har fått utstedt pensjonskapitalbevis før 1. februar 2021.

Reservasjonsfristen for nyere og fremtidige pensjonskapitalbevis

For pensjonskapitalbevis er blitt utstedt etter 1. februar 2021 og pensjonskapitalbevis som vil bli utstedt senere i forbindelse med at arbeidstakere bytter jobb, vil reservasjonsfristen være 3 måneder etter at arbeidstaker mottar informasjon om disse.

Mulig å fremskynde samlingen

På NorskPensjon.no kan arbeidstaker som ønsker det, velge å fremskynde samling av sine pensjonskapitalbevis til egen pensjonskonto (ved å trykke på valget «samle nå») før reservasjonsfristens utløp. For pensjonskapitalbevis utsted før 1. februar 2021, vil følgelig denne muligheten til å «samle nå» bortfalle 1. mai.

For pensjonskapitalbevis utstedt 1. februar 2021 eller senere, vil fristen for å fremskynde samlingen («samle nå») være 3 måneder (det samme som reservasjonsfristen), etter at arbeidstaker har fått informasjon om disse.  

Den automatiske samlingen starter fra 1. mai og varer ut 2021

Fra 1. mai starter den automatiske samlingen av pensjonskapitalbevis, og pensjonsleverandørene skal gjennomføre samlingen for alle arbeidstakere i løpet av 2021. Den automatiske samlingen vil følge en fastlagt plan, som omfatter pensjonskapitalbevis utstedt før 1. februar der arbeidstaker ikke har foretatt valg om enten å reservere seg eller framskynde samlingen på egen pensjonskonto.

Fra 1. mai vil det fremkomme ny informasjon på NorskPensjon.no, som viser når hver enkelt arbeidstaker kan forvente at deres pensjonskapitalbevis vil samles automatisk på egen pensjonskonto.  

Fakta

Hovedregelen er at arbeidstakere som ikke reserverer seg eller velger «samle nå» på NorskPensjon.no innen reservasjonsfristens utløp, vil få pensjonskapitalbevis de har fra tidligere arbeidsforhold samlet automatisk på deres egen pensjonskonto. De som ikke ønsker å reservere seg eller fremskynde samlingen, trenger derfor ikke gjøre noe.

På NorskPensjon.no kan arbeidstakere med egen pensjonskonto utføre ulike valg:

         1. Pensjonskapitalbevis utstedt før 1. februar 2021

Arbeidstaker kan reservere seg mot at deres pensjonskapitalbevis samles på egen pensjonskonto, innen reservasjonsfristen. De som ikke reserverer seg, vil få sine pensjonskapitalbevis overført automatisk til egen pensjonskonto.  For alle pensjonskapitalbevis som er utstedt før 1. februar 2021, må reservasjoner utføres før 1. mai 2021.

         2. Pensjonskapitalbevis utstedt etter 1. februar 2021

For pensjonskapitalbevis som utstedes etter 1. februar 2021, vil det gjelde en 3 måneders reservasjonsfrist etter at arbeidstaker får informasjon om disse.  Den reservasjonsfristen som gjelder for hver enkelt vil fremgå av oversikten i Norskpensjon.no.   

         3. Fremskynde samlingen på egen pensjonskonto

Arbeidstakere som ønsker at deres pensjonskapitalbevis skal samles på egen pensjonskonto før reservasjonsfristens utløp, kan velge dette ved å velge «samle nå» på NorskPensjon.no. 

Arbeidstaker kan ha egen pensjonskonto, enten hos din arbeidsgivers valgte pensjonsleverandør, eller hos den pensjonsleverandøren arbeidstaker selv har valgt (selvvalgt leverandør).

De som ønsker å benytte en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt, må gjøre dette ved å kontakte den ønskede leverandøren. Dette gjøres ikke på NorskPensjon.no 

Mer informasjon om egen pensjonskonto på Finans Norges temaside

LES MER