– Klar til å samarbeide med ny regjering

Publisert

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, ser frem til samarbeid med ny regjering og mener at finansnæringen vil uansett regjering være avgjørende for å omstille Norge.

– Først og fremst gratulerer til de partiene som nå skal danne regjering. Finansnæringen vil uansett regjering være avgjørende for at Norge skal klare den store utfordringen vi står midt i for å omstille Norge både i retning av nye verdiskapende og bærekraftige arbeidsplasser, og fortsette det viktige digitaliseringsarbeidet, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge i forbindelse med valgresultatet.

Kreutzer ser frem til å samarbeide konstruktivt med den nye regjeringen på disse områdene, men også EØS blir et sentralt tema.  

– Det blir også spennende å se den nye regjeringens EØS-politikk, som er svært viktig for at næringslivet generelt, og finansnæringen spesielt, skal ha de samme rammevilkår som resten av våre partnere i Europa, legger Kreutzer til.

Flere verdiskapende og bærekraftige jobber

Norge må skape 25 000 flere arbeidsplasser hvert eneste år frem til 2050. Flesteparten av dem må komme i privat sektor. Finans Norges jobbskapertall viser imidlertid at all vekst i sysselsetting ved utgangen av andre kvartal i år har kommet i offentlig sektor.

I en kartlegging gjort av nettavisen FinansWatch har blant annet Arbeiderpartiet og SV svart på utfordringen fra Kreutzer om hvordan partiene skal legge forholdene til rette for jobbskaping i privat sektor.

Arbeiderpartiet vil garantere at selskapsskatten skal ligge på dagens nivå, sikre krafttilgang, avklare regulering og hjelpe folk med etterutdanning for å stimulere til arbeid i privat sektor. SV på sin side vil øke etterspørselen etter de grønne løsningene ved offentlig anskaffelser og bygge havvindsparker.

– Jeg opplever det svært positivt at både Arbeiderpartiet og SV gir uttrykk for at de er opptatt av å legge til rette for jobbskaping i privat sektor. Så kan det være litt ulike veier til målet, men begge partiene peker på viktige områder som kapitaltilgang, mer effektivt virkemiddelapparat, satsing på nye energikilder, og mer innovasjon og bærekraft i offentlig anskaffelser, sier Kreutzer til FinansWatch.

Kreutzer tar godt imot de nye regjeringspartienes strategi for å skape flere arbeidsplasser, men påpeker overfor nettavisen at mer må til for å skape 25 000 nye jobber hvert år.

– For å sikre verdiskapningen, må det ligge mer kunnskap bak hvert årsverk. Det er ingen enkel oppgave, og det gjør seg ikke selv. Vi må klare å koble kunnskap og næringsliv, og innovasjon og finansiering. Norsk finansnæring er en viktig del av løsningen. Vi bidrar hver dag til omstilling, nyskaping og bærekraftig vekst, men det er viktig at arbeidet støttes av konkurransedyktige politiske rammebetingelser, sier Kreutzer.