Varsler endringer for garanterte produkter

Stefi Kierulf Prytz er direktør for liv og pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

Finansdepartementet varsler i finansmarkedsmeldingen at de tar sikte på å fremme forslag til endringer i regelverket for garanterte produkter i løpet av våren 2021.

regjeringens finansmarkedsmelding 2021 vises det til høring om garanterte pensjonsprodukter som ble gjennomført i 2020.

Høringen omfatter to typer av endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter. Den ene er utvidelser i kundenes valgmuligheter. Den andre typen endringer gjelder virksomhetsreglene, som har formål å øke forventet meravkastning for kundene uten å rokke ved de eksisterende garantiene.

Slike endringer vil i tilfelle innebære noe høyere risiko i forvaltningen av kundenes overskuddsmidler, og effekten for kundene vil dermed avhenge av markedsutvikling og leverandørenes tilpasninger. Finansdepartementet har uttalt i høringen at det bare er aktuelt med slike regelendringer dersom det er tilstrekkelig godtgjort at det er til kundenes fordel.

Det var bred støtte til begge typer regelendringer i høringen. Finans Norge har i et notat til Finansdepartementet i mars i år synliggjort at de foreslåtte endringene i virksomhetsreglene vil være klart til kundenes fordel.

– Av hensyn til kunden er det viktig at regelendringene kommer raskt på plass og vi imøteser et lovforslag i løpet av våren sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv og pensjon i Finans Norge.