Uten banken stopper Norge

Publisert

Fikk hjelp fra banken under pandemien. Foto: Faksimile fra brosjyren.

I Finans Norges brosjyre "Uten banken stopper Norge" kan du lese mer om hvordan bankene utgjør en viktig bærebjelke i norsk økonomi. Du vil også bli bedre kjent med hvordan flere startet bedrift eller fikk hjelp til å komme gjennom pandemien.

Brosjyre fra Finans Norge

Nye bedrifter og prosjekter skal finansieres, risiko avlastes og betalinger skal skje raskt og effektivt. Uten en solid og velfungerende banknæring stopper Norge. 

I brosjyren vil du få en presentasjon av tall og eksempler som illustrerer bankenes viktige betydning for norsk næringsliv. God lesning!

Innhold

  • Innledning ved Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge
  • Bankenes viktige samfunnsrolle
  • Veien ut av krisen: Slik har bankene bidratt under pandemien
  • Slik deler sparebankene ut sine overskudd til samfunnsnyttige formål
  • Norske næringslivsledere forteller sine historier
  • Stor andel små- og mellomstore foretak i Norge
  • Utvikling i bankutlån til næringslivet
  • Statistikk banklån til næringslivet

AdobeStock_rymden_FN-logo.jpg

Foto: rymden / Adobe stock

Brosjyre

Finans Norges brosjyre "Uten banken stopper Norge"