Ta grep før økonomien blir katastrofe

Hans Christian Holte og Idar Kreutzer oppfordrer de som får økonomiske utfordringer å søker råd i tide. Foto:NAV og Killian Munch/Finans Norge

Finansnæringen og NAV har innledet et samarbeid for å gjøre veien kortere for de som sliter økonomisk. Hjelpemidlene er mange, men det betinger at man tar tak i problemene tidsnok. Det er bedre og billigere å forebygge økonomiske problemer enn å reparere. Det skriver Hans Christian Holte i NAV og Idar Kreutzer i Finans Norge i en felles kronikk.

Pandemien har ført til rekordhøy arbeidsledighet, og ved utgangen av mai var det registrert 184 000 arbeidssøkere hos NAV.  Mange sliter økonomisk.

Vår felles oppfordring er at de som får økonomiske utfordringer søker råd i tide. Vår erfaring er at det da er lettere å komme frem til gode løsninger med kreditorene og forhindre at gjelden eskalerer.

Både NAV og bankene sitter med stor kunnskap om hvilke muligheter som finnes og om hvilke grep den enkelte kan ta. Hos NAV kan man få gjeldsrådgivning, og i banken kan man få gratis hjelp av en rådgiver. Felles for bankene og NAV er at vi vet at de fleste med betalingsvansker har nytte av råd og den konkrete hjelpen NAV og bankene kan tilby. 

Hvorfor samarbeid?

Gjennom koronapandemien har mange fått et ufrivillig nært forhold til både NAV og banken. For mange kan situasjonen virke håpløs, og de gjør alt for å håndtere det alene. Noen knytter også skam til betalingsvansker. Det kan gjøre situasjonen enda tøffere. 

NAV og bankene har ulike roller i samfunnet, men til sammen har vi de viktigste virkemidlene som forbrukerne trenger for å håndtere sin privatøkonomi. Mange forbrukere er kanskje ikke klar over dette, for de har ikke opplevd økonomiproblemer tidligere. Andre kjenner kanskje til rådgivingstjenestene, men kvier seg for å be om hjelp for å rette opp økonomien.

En undersøkelse fra Sifo viser at de som oppsøker den økonomiske rådgivningstjenesten til NAV burde ha henvendt seg tidligere. Bankene har samme erfaring. Derfor er samarbeidet vårt viktig. Det er viktig å ta kontakt tidlig. Økonomiproblemer forsvinner ikke av seg selv. Tvert imot kan de bli verre, og det kan bli dyrere å løse dem dersom man utsetter å ta tak. At NAV og bankene gir god digital informasjon over de samlede virkemidlene som finnes, vil i seg selv kunne være til stor hjelp for de som ellers kvier seg for å ta kontakt. Det er god informasjon til selvhjelp, men informasjonen vil også være et godt utgangspunkt for en samtale med rådgiver i banken eller hos NAV.

Vårt nye samarbeid gjør også at både NAV og bankenes rådgiverapparat kjenner bedre til hva den andre kan bidra med. Det gjør rådgivningen mer helhetlig. På denne måten vil vi etter vår mening kunne gi best mulig hjelp til de som trenger det og bidra til at den enkelte gjenvinner kontroll over egen økonomi. 

Ta kontakt tidlig

Det aller viktigste rådet vi kan gi er at de som har behov for det søker informasjon tidlig og tar kontakt. 

NAV har økonomi- og gjeldsrådgivning på nav.no. Her finner du råd og informasjon for å komme i gang. Har du behov for å snakke med noen, kan du få økonomisk råd og veiledning på telefon. For noen er det enkle grep som skal til for å få kontroll. Andre trenger mer hjelp, og de kan få hjelp fra økonomiske rådgivere. NAV har 400 rådgivere rundt om i landet som gir økonomisk råd og veiledning. Økonomisk rådgivning er et tilbud til alle innbyggerne og en av oppgavene til NAV-kontoret.  

Bankene har mer enn 6.000 rådgivere som er autorisert for å gi råd til kunder med spørsmål om kundenes privatøkonomi. Rådgivningen er gratis. De autoriserte rådgiverne har kunnskap og erfaring til å se helheten i kundenes økonomi og kan bidra med løsninger som passer for den enkelte. Kundene kan være i ulike situasjoner. Noen trenger bistand til å skaffe seg økonomisk oversikt fordi pengene ikke strekker til, andre kan ha behov for hjelp til å komme over en midlertidig økonomisk kneik. Bankene har en rekke virkemidler for å bidra, enten gjennom refinansiering, midlertidig avdragsfrihet, betalingsutsettelse eller rentefritak, frivillig gjeldsordning eller restrukturering av flere lån til ett der målet er bedre oversikt og en lavere rente. For å bistå best mulig er det viktig at kundene tar kontakt straks de ser at de kan få problemer med økonomien sin.

Både NAV og alle bankene ønsker å hjelpe for å forebygge økonomiproblemer, og vi tror at vi gjennom dette samarbeidet kan nå ut til enda flere som trenger økonomirådgivning enn det vi kan gjøre hver for oss. Det er viktig at den enkelte har kontroll på sin egen økonomi og søker hjelp dersom man ikke lenger får budsjettet til å gå opp. Det er bedre å være føre var.

Hans Kristian Holte, direktør i Skatteetaten og Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge

 

Se opptak av Finans Norges webinar: "Kan du som rådgiver hindre at folk havner i gjeldsfellen?"

Opptak av webinaret