Sikker og effektiv finansiell infrastruktur

Publisert

Den norske finansielle infrastrukturen er sikker og effektiv, og driften har vært stabil gjennom koronapandemien. Det skriver Norges Bank i den årlige rapporten Finansiell Infrastruktur for 2021.

I 2020 har Norges Bank gjennomført en intern utredning om realtidsbetalinger, også kjent som NBO Real, hvor finansnæringen delvis har vært involvert som ekstern referansegruppe. I rapporten skriver sentralbanken at infrastrukturen for slike betalinger ble styrket i 2020, men at det er behov for videre forbedringer og utvikling av kunderettede tjenester på toppen av underliggende infrastruktur. Norges Bank vil snart sende saken på høring.

Bruken av Straks-transaksjoner har vært klart økende etter lansering av Straks 2.0. Næringen har på sin side samlet seg om en plan for videreutvikling av Straks til nye kunderettede tjenester i de kommende årene. Det er derfor viktig å vurdere kost-nytte av å innføre eller bygge helt nye løsninger som erstatning for den felles operasjonelle infrastrukturen som fungerer godt i dag, sier fagdirektør betaling og infrastruktur, Tom Høiberg.

Rapporten tar forøvrig for seg cybersikkerhet og regulering av kryptovaluta. Dette er viktige områder som både Norges Bank og finansnæringen har høyt på dagsorden, og hvor det er stor grad av sammenfallende syn.

Les rapporten her

Mann. Foto.