Savner åpning av A-ordningen for alle

Stefi Kierulf Prytz er direktør for Liv og Pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

Et viktig forenklings- og effektiviseringsprosjekt på pensjonsområdet er å gi pensjonsleverandører tilgang til opplysninger om inntekts- og arbeidsforhold fra Skatteetaten og NAV. Finans Norge savner et signal om at denne tilgangen ikke bare gis leverandører av privat tjenestepensjon, men også pensjonsleverandører i offentlig sektor.

Det er vedtatt at pensjonsleverandører til private bedrifter skal få hente inn nødvendige opplysninger fra Skatteetaten og Nav om inntekts- og arbeidsforhold, slik at beregning av pensjonsinnskudd skjer mer effektivt.

Denne tilgangen vil gi flere gevinster gjennom forenklinger og besparelser for næringslivet og vil sikre arbeidstakerne mer riktig pensjonsopptjening. I tillegg vil delingen bidra til bedre datakvalitet for oppfølging og kontroll.

Prosjektet for å iverksette dette går fremover. Det jobbes nå med å gå i produksjon og tilgjengeliggjøre delingstjenesten for tilkobling for pensjonsleverandørene utenfor prosjektet fra 15. august 2021.

Det gjenstår imidlertid at det åpnes for at leverandører også av offentlig tjenestepensjon får hjemmel til å bruke opplysninger fra a-ordningen, på lik linje med leverandører av privat tjenestepensjon.

Også i offentlig sektor er det åpenbare gevinster dersom virksomheter i offentlig sektor ikke må rapportere lønnsdata to ganger. En lovhjemmel som også sikrer tilgang til a-meldingen for leverandørene av offentlig tjenestepensjon, vil ha svært stor verdi for kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt øvrige kunder med offentlig tjenestepensjon.

Finans Norge har oversendt forslag til konkrete hjemmelsendinger som må på plass til Finansdepartementet, og vi hadde håpet at regjeringens finansmarkedsmelding skulle signalisere at det arbeides med dette i regjeringen, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv og pensjon i Finans Norge.