Positiv utvikling i EUs kvotemarked

Publisert

Bilde: Bloomberg Green/ICE

Prisene på EUs utslippskvoter er på vei opp. Det er positive nyheter etter en lengre periode med lave kvotepriser og for mange kvoter i omløp.

Med en høyere kvotepris vil klimagassutslipp bli dyrere og motivere til utslippskutt i foretakene. En høyere kvotepris vil også belønne foretakene som allerede har startet omstillingen av sin forretningsmodell til et lavutslippssamfunn.

Mer ambisiøse klimamål fra EU og endringer i kvotesystemet ser ut til å ha hatt ønsket effekt, ettersom investorer nå ser en potensiell oppside i kvotekjøp.

– Kvoteprisen må ytterligere opp for at lavutslippsteknologi skal bli konkurransedyktig sammenlignet med eksisterende løsninger. Samtidig er vi avhengige av at lavutslippsteknologi blir ledende i alle sektorer for å klare klimamålene mot 2030 og 2050. Et velfungerende kvotesystem kan være en del av løsningen i omstillingen, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.