Optimismen tar seg kraftig opp

Et par som har flyttet sammen for første gang. Foto.

Norge er i ferd med å se slutten på pandemien og starten på en markert vekst i norsk økonomi. Det er vanskelig å tolke Forventningsbarometeret for 2. kvartal på annen måte. For første gang siden nedstengningen er det nå flere optimister enn pessimister, og optimismen stiger i nesten alle grupper og for alle indikatorer. Det er spesielt troen på landets økonomi neste år som viser sterk økning.

 

1.kvartal 2021

2.kvartal 2021

Hovedindikator

-3,0

4,5

Hovedindikator (justert)

- 3,2

2,5

Hovedindikatoren for Forventningsbarometeret stiger og legger seg pent på plussiden i barometerets 2.kvartalstall, gjennomført i perioden 6. til 11. mai. Etter fire kvartaler med flere pessimister enn optimister, er norske forbrukere nå tilbake til nivåene fra første kvartal 2020, det vil si før Norge stengte ned.

– Det er naturlig å tolke dette som at de aller fleste nå forventer å få vaksine i løpet av noen måneder. På den måten kan vi begynne å vende tilbake til et mer normalt liv og en mer normal økonomi, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem enkeltindikatorer som slås sammen til en hovedindikator.

Bred økonomisk fremtidstro

Den økte optimismen er nå bredt fundert i så godt som alle undergrupper i barometeret. I alle aldersgrupper øker optimismen, selv om den eldste gruppen fortsatt totalt sett består av litt flere pessimister enn optimister. På regionnivå ser vi en kraftig økonomisk fremtidstro med unntak av den nordlige delen av Norge, der man på tross av også en oppgang i optimismen fortsatt er pessimistiske totalt sett. Det er også sterk økning i fremtidstroen i alle inntektsgrupper og alle utdanningsgrupper med ett unntak. De med kun grunnskole er den enste gruppen som i dette barometeret er blitt noe mer pessimistiske.

Størst tro på landets økonomi neste år

Ser vi på delindikatorene, er det særlig troen på landets økonomi neste år som viser et stort hopp. Det viser at norske forbrukere forventer en bred oppgang i økonomien. Sist gang denne ujusterte indikatoren var så høy var tredje kvartal 2009, da vi var på vei ut av finanskrisen.

­– Tallene underbygger anslag fra flere økonomer og senest nå i revidert nasjonalbudsjett knyttet til utviklingen i norsk økonomi. De viser at BNP-veksten i Norge skal ta seg kraftig opp i 2021 hvis vi ser året under ett. Det gir muligheter for å igangsette den omstillingen Norge må gjennom og som nok på flere områder har hatt en pause under pandemien, sier Kreutzer.

Sparing ned og reise opp

2.kvartalstallene viser også at mange av forbruksindikatorene øker samtidig som det totale spareønsket går noe ned. Ikke overraskende er det særlig reiseindikatoren som viser en økning fra forrige kvartal.

– Det er gode nyheter for reiselivsnæringen som er en viktig næring i Norge, men kanskje enda viktigere i mange land der næringen står for en betydelig større andel av økonomien enn den gjør i Norge. Det er viktig for Norge at også disse landene opplever økt verdiskapning. Internasjonal vekst er normalt gode nyheter for Norge, påpeker Kreutzer.

Brutt ned på politisk tilhørighet er de som stemmer på de rødgrønne partiene fortsatt mer pessimistiske enn de som stemmer på de borgerlige partiene.

Målingen for 2. kvartal er i perioden 6. – 11. mai 2021.

Forventningsbarometeret 2020/2021

 

2.kvartal
2020

3.kvartal
2020

4.kvartal 2020

1.kvartal 2021

2.kvartal 2021

Hovedindikator
(justert for sesong- og tilfeldige variasjoner)

-5,4

-11,3

-9,9

-3,2

2,5

Landets økonomi siste år

-81,0

-70,3

-72,5

-67,3

- 50,5

Landets økonomi neste år

-15,8

7,8

-14,6

12.5

36,8

Større anskaffelser

-16,5

-6,0

-8,0

1,5

2,6

Egen økonomi siste år

14,3

15,5

14,4

15,6

14,4

Egen økonomi neste år

15,7

24,4

21,0

22,9

19,3

EU, sesongjustert

-26,8

-24,6

-26,5

-27,0

-19,6

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter, aktuelle saker og arrangementer fra Finans Norge