Ønsker mer samarbeid om digitale løsninger

Gry Nergård er forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge

Revidert nasjonalbudsjett 2021: Digital utvikling er et gode for samfunnet men kan også være en utfordring for noen. Finans Norge ønsker samarbeid om videreutvikling av offentlige digitale løsninger for å gjøre disse tryggere for forbrukerne.

Regjeringens reviderte nasjonalbudsjett 2021 er her. Vi har sett nærmere på innhold som berører forbrukerpolitiske saker av interesse for finansnæringen.

Videreutvikling av nasjonale digitale fellesløsninger

BankID er en enkel og trygg digital ID og elektronisk signatur. Likevel ser vi at svindel med BankID forekommer. BankID har aldri blitt hacket. Årsaken til misbruk er at nærstående eller organiserte kriminelle får tak i noen andres BankID og misbruker denne. Finansnæringen har gjort et stort arbeid de siste to årene for å få ned dette misbruket. I dette arbeidet er vi også avhengige av å spille på lag med relevante offentlige myndigheter.

Viktig at den digitale hverdagen er trygg

Regjeringen foreslår å bevilge 37 millioner kroner for å sikre og videreutvikle nasjonale digitale fellesløsninger som Digitaliseringsdirektoratet har ansvar for. Det er positivt, og Finans Norge ser frem til at direktoratet og finansnæringen kan jobbe sammen for å gjøre den digitale hverdagen enda tryggere for folk.

– Blant annet er det viktig å se på hvordan eldre, og andre som ikke selv kan håndtere sin digitale hverdag, kan gi formelle fullmakter til noen som kan hjelpe. Slik kan vi hindre at digitale IDer havner på avveie, sier forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, Gry Nergård. Her har det offentlige og finansnæringen en felles interesse i å finne gode, oversiktlige løsninger.

Ansvar for eID og e-signatur må utredes

I ny finansavtalelov har bankene fått ansvar for misbruk av elektronisk signatur når denne benyttes overfor banken. Finans Norge har tidligere i år spilt inn overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) at det er behov for en bred utredning av ansvar for bruk av eID og e-signatur, som omfatter alle tilbydere av, og brukersteder for, slike tjenester.

– Ofte ser vi at en svindel i banken skjer etter at noen som har fått tak i noens BankID også har vært inne i offentlige portaler for å endre på opplysninger. Dette kan gjøre svindelen enda verre for den som blir utsatt for misbruket, sier Nergård. Etter hvert som vi ser at svindel blir stadig mer sofistikert, er det viktig å være klar over hvem som har ansvar for hva.

I revidert nasjonalbudsjett fremgår det at regjeringen vil lage en ny strategi for eID som etter planen skal være klar i løpet av året. Regjeringen vil vurdere om det er behov for en offentlig utstedt eID på et høyere sikkerhetsnivå enn det som finnes i dag.

Med det offentlige sterkere inne på tilbydersiden når det gjelder eID, og med stadig flere offentlige brukersteder, er det også i det offentliges interesse at ansvarsforholdene avklares.