Norges Bank holder styringsrenten uendret på null prosent

Publisert

Foto:Espen Schive

I et mellomliggende rentemøte har Norges Bank besluttet å holde styringsrenten uendret på rekordlave null prosent.

I følge komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i løpet av andre halvår i år.

Norges Bank skriver at den økonomiske utviklingen langt på vei har vært i tråd med anslagene i Pengepolitisk rapport som ble publisert i mars. Aktiviteten har tatt seg opp, men i løpet av de siste månedene har strengere smitteverntiltak bremset oppgangen.

Fortsatt behov for ekspansiv pengepolitikk

Første trinn i regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet er iverksatt, og det er fortsatt utsikter til at store deler av den voksne befolkningen i Norge vil være vaksinert innen utgangen av sommeren. I følge Norges Bank tilsier det at den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp gjennom året.

Utviklingen i boligmarkedet har vært om lag som anslått i mars. Omsetningen i bruktboligmarkedet og salget av nye boliger er på høye nivåer. Boligprisene falt litt i april etter flere måneder med sterk vekst. Husholdningenes kreditt har steget mindre enn anslått i forrige rapport.

Komiteen mener det er behov for en fortsatt ekspansiv pengepolitikk. Det er fremdeles usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i økonomien. Når det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, mener komiteen at det vil igjen være riktig å heve styringsrenten gradvis fra dagens nivå.