Næringslivet rammes av bankkrav i strid med EU-regelverket

Publisert

Finanstilsynets nye skjerpelse rammer norsk næringsliv bredt, derfor går vi sammen med NHO og Rederiforbundet om et felles initiativ, sier Erik Johansen, direktør for Bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

Finans Norge, NHO, Norges Rederiforbund har i et felles brev til Finansdepartementet løftet frem hvordan norsk næringsliv rammes av bankkrav i strid med EU-regelverket.

Brudd på norske EØS-forpliktelser

I et nylig fastsatt rundskriv har Finanstilsynet i realiteten skjerpet større norske bankers kapitalkrav. En slik skjerpelse er etter vårt syn et brudd på norske EØS-forpliktelser, som trolig vil redusere utlånskapasiteten til de største bankene og øke utlånsrentene.

Rammer norsk næringsliv

Dette kan ramme norsk næringsliv bredt, og kanskje især små- og mellomstore bedrifter. Norsk økonomi har nylig vært utsatt for det kraftigste tilbakeslaget siden andre verdenskrig, og aktivitetsnivået er fortsatt ikke normalisert.

En skjerpelse av de større bankenes kapitalkrav som følge av rundskrivet er særlig utfordrende i lys av den nåværende situasjonen i norsk økonomi.      

Behov for forutsigbarhet og stabilitet

Bankene har behov for forutsigbare og stabile rammevilkår, praktisert konsistent med regelsettet gjeldende for andre banker i EØS-områdets indre marked, herunder også reglene for risikoutmåling av bankene.

Finansdepartementet har dessuten allerede fastsatt betydelige skjerpelser i bankenes kapitalkrav i forbindelse med innlemmelsen av EUs kapitalkravsregelverk i EØS-avtalen.

Felles brev fra NHO, Rederiforbundet og Finans Norge

For mer informasjon om konsekvensene av rundskrivet vises det til følgende brev signert av NHO, Rederiforbundet og Finans Norge.

Medieomtale

Stormløp mot finanstilsynet (Finansavisen, 23.06.21)