Kunnskapsbank skal bidra til mindre omfattende natur– og værskader

Publisert

Foto: Rainer Furhmann, Adobe Stock

Kunnskapsbanken med data og opplysninger om natur- og værskader fra en rekke ulike aktører skal bidra til mindre omfattende skader og bedre forebygging. Forsikringsselskapene er blant leverandørene. Finans Norge mener dette verktøyet er svært nyttig.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har utviklet og skal drive Kunnskapsbanken. Den inneholder data fra blant annet DSBs egne fagsystemer, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Meteorologisk institutt (MET) og Statens vegvesen, i tillegg til skadedata fra Finans Norge. 

Det er strenge krav til hvordan slike data kan deles, og nå melder regjeringen at lovgrunnlaget på plass

Skadeforebygging lønner seg

Finans Norge har vært sentral i utviklingsarbeidet og er i gang med å utarbeide en bransjestandard, for å sikre god informasjon slik at alle forsikringsselskapene skal oppgi stedsinformasjon på lik måte.

– Det lønner seg å forebygge fremfor å reparere skader, sier direktør for skadeforsikring i Finans Norge, Hege Hodnesdal.

Ved å se hvor natur- og værskader gjentar seg, kan man bedre beregne risikoen for at nye naturhendelser skal inntreffe. Dette er viktig kunnskap for kommunene i deres beregning av risiko og sårbarhet, ved for eksempel utvikling av nye områder eller gjenoppbygging av bygninger etter skade.

Brukerne er i hovedsak de som jobber med samfunnssikkerhet rundt i kommune-Norge. Kunnskapsbanken ble gjort tilgjengelig for en gruppe testbrukere i kommunene høsten 2020.

Mer informasjon på Kunnskapsbanken på DSBs nettsider