Kontonummerportabilitet ikke avgjørende for bankbytte

Publisert

Finans Norge mener at nummerportabilitet ikke vil være et avgjørende tiltak for å gjøre bankbytte enklere.

Ved behandling av fjorårets finansmarkedsmelding ba Stortinget regjeringen følge opp et forslag om kontonummerportabilitet i Norge. Dette forslaget har blitt nøye utredet i årets finansmarkedsmelding, og regjeringen viser støtte til næringens syn om at det har blitt enklere å bytte bank i Norge og at det skjer mye innovasjon i det etablerte banksystemet. 

Finans Norge mener at nummerportabilitet ikke vil være et avgjørende tiltak for å gjøre bankbytte enklere. Kontonummer er derimot en unik identifikator i betalingsinfrastrukturen. Hele avregnings- og oppgjørssystemet er tuftet på at man ved hjelp av et ellevesifret kontonummer også identifiserer banken midler er plassert i/ betaling skal gå fra/til.

Det har blitt enklere å bytte bank de siste årene, bl.a. fordi norske banker har samlet seg om bransjeregler som nå i stor grad lovfestes i ny finansavtalelov. I tillegg kan nye tjenester gjøre det enda lettere å bytte eller bruke flere banker samtidig.

Særlig legger EUs nye betalingsregelverk PSD2 til rette for tjenester der kundene kan samle og bruke tjenester fra flere banker på ett sted. Det skjer også mye innovasjon utenfor det etablerte banksystemet. Finansportalen har i mange år gjort det enkelt både å sammenligne og bytte mellom tilbydere.

Utredninger har vist at det vil være svært krevende å etablere et nasjonalt system for slik portabilitet, og ingen land i Europa har innført dette.

Utviklingen i betalingsmarkedet kan dessuten tilsi at kontonummeret blir mindre relevant for kundene fremover. Europakommisjonen har likevel varslet en vurdering av kontonummerportabilitet, og regjeringen mener at Norge bør avvente utviklingen i EU.