Frykter ny båtskadesommer

Publisert

Vær forsiktig når du drar ut på sjøen i år. Foto: Finans Norge

Finans Norge frykter mange havariskader til sjøs nå på forsommeren. – Det er dessverre mange som mangler tilstrekkelig kunnskap. Det kan føre til grunnstøtinger og andre sammenstøt. En del båter har altfor høy fart mot holmer og skjær, brygga og andre båter, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Norgesferie gir flere båtskader

Koronatiltak med mye hjemmekontor, hyttebesøk, samt ferie her i landet, bidro til mye båtbruk og ekstra mange båtskader i fjor. Tallet på båtskader økte med 25 prosent fra 2019 til 2020, og erstatningene økte med 20 prosent.

Samlet erstatning i 2020 ble på rekordhøye 608 millioner kroner. Havari og andre materielle skader utgjør mesteparten med over en halv milliard kroner.

Finans Norge har tall over materielle skader, mens frykten for personskader selvfølgelig er enda større. Det meldes om godt båtsalg også i år. Men mange nye båteiere, er ikke nødvendigvis godt nytt for skadebildet. Mange mangler grunnleggende kunnskaper om både navigering og manøvrering.

– Det bekymrer oss å se hvor mange som legger i vei uten tilstrekkelige kunnskaper, og hvor mange båtskader vi fikk i fjor. Samtidig er det forståelig at mange vil nyte sjøen og båtlivet, men vi håper på bedring i år. Ha også alltid redningsvest til alle, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Ønsker obligatorisk småbåtregister

Finans Norge ber myndighetene om på nytt å vurdere et obligatorisk småbåtregister.

Finans Norge har ivret for et obligatorisk register over fritidsbåter i mange år. Vi ønsker bedre oversikt over båteierne. Hvitvasking og annen kriminalitet knyttet til båt kan også trolig reduseres med et slikt obligatorisk register. Dessuten er det viktig å vite hvem båteieren er i forbindelse med redningsaksjoner, eller forurensning fra båter.