Finansiering av eiendomsprosjekter

Publisert

Risikovekting av utlån til eiendomsprosjekter er en sak av vesentlig betydning for standardmetodebankene, og som påvirker bankenes konkurransesituasjon og evne til å bidra med finansiering av eiendomsutvikling i Norge.

På oppdrag fra Finansdepartementet har Finanstilsynet gjennomført en kartlegging av hvordan myndighetene i andre EØS-land gjennom veiledninger eller andre måter har gitt uttrykk for hvordan EU-reguleringen på risikoklassifisering av eiendomsprosjekter skal tolkes.

– Det er positivt at Finanstilsynet viser stor grad av åpenhet og transparens i gjennomføringen av oppdraget fra Finansdepartementet. Vi har tatt utgangspunkt i denne kartleggingen for å gi noen utfyllende kommentarer til departementet i forbindelse med deres endelige vurdering, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Den sentrale problemstillingen er om forhåndsolgte prosjekter, på grunnlag av bindende kontrakter skal karakteriseres som høyrisiko eller ikke.  

– Vi mener kartleggingen av EØS-praksis støtter vår vurdering av hvordan eiendomsprosjekter skal risikovektes, sier Johansen.

Finans Norge vil nå avvente Finansdepartementets avklaring av virkeområdet for den aktuelle forordningsbestemmelsen, ettersom dette er et tolkningsspørsmål som ligger under departementets forvaltningskompetanse.

Les Finans Norges brev til til Finansdepartementet om behandling av finansiering av eiendomsprosjekter