Finans er sosiale pionerer

Publisert

Stadig flere aktører i finansnæringen er opptatt av den sosiale dimensjonen innenfor bærekraftig finans. I EU foregår det nå et arbeid for å inkludere den sosiale dimensjonen enda tettere (S-en i ESG) i EUs Taksonomi for bærekraftige aktiviteter.

I dette webinaret som ble arrangert av de nordiske bankorganisasjonene møter du sentrale aktører som utvikler rammeverket for hvordan EU kan konkretisere den sosiale dimensjonen i Taksonomien og hva man har lært så langt. Du får også en gjennomgang av hvordan NBIM har inkludert den sosiale dimensjonen i sine styringsmodeller for de rundt 10.000 selskapene verden over oljefondet er medeier i.  

I den avsluttende panelsamtalen møter du sentrale aktører som driver dette arbeidet fremover og som diskuterer hvordan EUs kriterier for sosial taksonomi kan utformes for være nyttige når man skal ta konkrete beslutninger om investeringer eller utlån.

Deltagere:

Antje Schneeweiß opened the webinar with a keynote speech on how to include the social dimension in the EU Taxonomy.

Se presentasjons med tittelen "EU Taxonomy & Platform - Social Taxonomy Outreach" her

Carine Smith Ihenacho (Norges Bank Investment Management) fulgte opp med en presentasjon om hvordan Oljefondet har innarbeidet den sosiale dimensjonen i beslutningsprosessen.

Se hennes innlegg med tittelen "The social dimension in sustainable finance" her


Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, ledet paneldebatten. 

Paneldeltagere:

Kristina Øgaard FVP, Head of Sustainability Strategy & Governance Danske Bank.

Thina M. Saltvedt Chief Analyst in the Group Sustainability division Nordea