Egen pensjonskonto har gitt mer engasjerte arbeidstakere

Publisert

Over 200 000 arbeidstakere har logget på Norsk Pensjons sider om egen pensjonskonto, og har gjort over 100 000 valg siden egen pensjonskonto trådte i kraft.

Mange arbeidstakere har gjort valg om egen pensjonskonto

Mange arbeidstakere har gjort aktive valg om egen pensjonskonto siden lanseringen 1. februar i år. I løpet av disse tre månedene har ca. 39 000 arbeidstakere valgt pensjonsleverandør selv. For mer enn 50 000 pensjonskapitalbevis er samlingen blitt fremskyndet og rundt 6 500 pensjonskapitalbevis er blitt reservert i den nye løsningen for egen pensjonskonto på norskpensjon.no

Siden 1. februar i år har arbeidstakerne kunnet velge pensjonsleverandør selv. De har også kunnet velge å fremskynde samlingen før utløpet av reservasjonsfristen på tre måneder utløper, eller reservere seg mot å få deres pensjonskapitalbevis samlet på egen pensjonskonto.

Arbeidstakere som ikke gjør valg, får samlet pensjonen sin

Ved forrige årsskiftet viser Finans Norges antallsstatistikk at det er om lag 1,5 millioner arbeidstakere med innskuddspensjon, og at det totalt var utstedt ca. 2 millioner pensjonskapitalbevis.

Selv om mange arbeidstakere har gjort aktive valg, har de fleste arbeidstakere ikke gjort aktive valg innen reservasjonsfristen som utløp 1. mai. Dette var siste frist for å gjøre reservere seg mot samling for pensjonskapitalbevis utstedt før 1. februar. Disse arbeidstakerne vil få samlet pensjonskapitalbevisene på egen pensjonskonto i løpet av året 2021. Den enkelte arbeidstaker kan finne ut når deres pensjonskapitalbevis vil bli overført ved å logge inn på Norsk Pensjon.

Høye besøkstall på norskpensjon.no

En av målsetningene med egen pensjonskonto er å gi arbeidstakere bedre oversikt over opptjent pensjon. Vi synes det er gledelig å se at Norsk pensjon har hatt langt høyere besøkstall enn normalt.

Over 200 000 har logget seg på Norsk Pensjons reservasjonsløsning for egen pensjonskonto, siden 1. februar i år.

Besøkstallene på Norsk Pensjons pensjonsportal har nesten tredoblet seg siden samme periode i fjor til om lag 460 000 innlogginger. Også antall innlogginger på Norsk Pensjon via NAV og pensjonsleverandørenes nettsider har økt betraktelig.   

På norskpensjon.no finner arbeidstakere nødvendig informasjon for å vurdere om de skal foreta valg om å fremskynde samlingen eller å reservere seg. Her ligger for eksempel informasjon om priser og hvilken spareprofil man har, og valgene gjøres direkte i Norsk Pensjon. Reservasjonene gjelder frem til den oppheves av den som har gjort reservasjonen.

Dersom man velger å fremskynde samlingen, vil disse avtalene flyttes i løpet av en måned, og omfattes ikke av flytteplanene som strekker seg ut hele 2021.

Statistikk fra NorskPensjon og Pensjonskontoregisteret