Egen pensjonskonto – en suksess!

Publisert

Foto:pikselstock/AdobeStock

Egen pensjonskonto er en historisk reform som gjelder 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon. Erfaringene så langt viser at innføringen har vært vellykket og at pensjonsleverandørene har vært godt forberedt på innføringen.

Systemer og prosedyrer har vært grundig testet i forkant og fungerer godt og etter planen. Til nå er om lag 14 milliarder kroner i egne pensjonskontoer og pensjonskapitalbevis overført mellom pensjonsleverandører.

Egen pensjonskonto vil gi mer engasjerte forbrukere

Fra egen pensjonskonto ble innført fra 1. februar og frem til 31. mars hadde om lag 1,5 prosent av arbeidstakerne valgt pensjonsleverandør selv. Dette utgjorde i overkant av 21.000 arbeidstakere.

Det er om lag 1 prosent av de kvinnelige arbeidstakerne og 1,7 prosent av mannlige arbeidstakere som har valgt en annen pensjonsleverandør enn den bedriften har valgt for sine ansatte. Av de som valgte pensjonsleverandør selv, var det flest i aldersgruppen 30-39 år.

Over 23.000 arbeidstakere har fremskyndet samlingen av pensjonskapitalbevis på egen pensjonskonto, det vil si at de har tatt et aktivt valg om å samle pensjonen sin. Om lag 2.900 arbeidstakere har reservert seg mot å få sine pensjonskapitalbevis samlet pensjon på egen pensjonskonto.

– Dette er omtrent som forventet, sier Stefi Kierulf Prytz som leder pensjonsområdet i Finans Norge. Dette er en reform som skal virke og få effekt i ti-årene som kommer. Mange har allerede gjort aktive grep, men i tillegg har vi sett gledelig stor aktivitet på Norsk Pensjon. Målet er at pensjonskundene skal få mer bevissthet om disse pengene. Og det er vi på god vei til, sier Kierulf Prytz.

Ikke alle har egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto gjelder ikke for alle.  Blant annet ansatte i offentlig sektor og ansatte i privat sektor som har ytelsespensjon og hybridpensjon får ikke egen pensjonskonto og får dermed   ikke samlet pensjonsopptjeningen sin automatisk. Per utgangen av 1. kvartal 2021 var det i overkant av 700.000 pensjonskapitalbevis som ikke vil bli samlet på egen pensjonskonto.

De som ikke har egen pensjonskonto, må selv slå sammen sine pensjonskapitalbevis for å spare administrasjonsgebyrer og på den måten få bedre oversikt og «mer pensjon for pengene». Ved å gå inn på nettsiden til Norsk Pensjon kan den enkelte få en oversikt over sine pensjonskapitalbevis, og pensjonsleverandørene kan gi den enkelte råd om hva som lønner seg. 

 

FAKTA

Egen pensjonskonto:

  • Ved utgangen av mars 2021 hadde nåværende og tidligere arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon til sammen 393 milliarder kroner i oppspart pensjonskapital.
  • Ca. 98 prosent av arbeidstakere med innskuddspensjon hadde egen pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjonsleverandør. 77 prosent av disse har plassert pensjonsmidlene i den spareprofilen som automatisk tildeles ved innmelding i arbeidsgivers innskuddspensjonsordning.
  • Det var over 2 millioner pensjonskapitalbevis ved utgangen av mars 2021, og disse utgjorde 137 milliarder kroner.
  • Totalt økte kapitalen i innskuddspensjon med om lag 40 prosent, sammenlignet med utgangen av 1. kvartal 2020. Store deler av denne økningen kan tilskrives utviklingen i verdipapirmarkedene.

 Kilde: Statistikk for egen pensjonskonto 31.mars 2021

Andre utviklingstrekk:

Arbeidsgivere i privat sektor, kan enten ha innskuddspensjon (egen pensjonskonto), ytelsesordning eller hybridpensjon.

  • Totalt har kapitalen i innskuddsbaserte ordninger økt med om lag 40 prosent sammenlignet med 1.kvartal 2020.
  • Kapitalen i private ytelsesordninger utgjorde 387 milliarder kroner, hvorav kapitalen i aktive ytelsesordninger utgjorde om lag 56 milliarder kroner, og 350 milliarder kroner i fripoliser (dette inkluderer fripoliser med investeringsvalg). Den samlede kapitalen i fripoliser økte med 4 prosent, sammenlignet med utgangen av samme kvartal året før.
  • Kapitalen i hybridpensjon utgjorde 5,9 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal i år, en økning på 82 prosent fra samme periode året før. Mens pensjonsbevis for ansatte som har sluttet i en bedrift med hybridpensjon, utgjorde 542 millioner kroner, opp 62 prosent fra året før.

For kommunal tjenestepensjon ble det innbetalt ca. 8 milliarder kroner (bruttoforfalt premie) ved utgangen av første kvartal i år, opp 2 prosent fra 1. kvartal 2020. Totalt er forsikringsforpliktelsene på 630 milliarder kroner, opp 6 prosent fra samme periode i 2020.

Kilde: Markedsandeler 1. kvartal 2021