Betydelige kostnader knyttet til flom- og skredhendelser

Publisert

Skredsikring i Kjøllefjord, Lebesby kommune. Foto: Odd-Are Mikkelsen/NVE.

I Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin ferske rapport kommer det frem at det samlede behovet for sikring av bygg som er utsatt for skred og flom vil koste 85 milliarder. Tidligere anslag har vært på 4 milliarder kroner.

Det er første gang det er utarbeidet anslag over det samlede sikringsbehovet for eksisterende bebyggelse i Norge. Anslått sikringsbehov er brutt ned på flom og skred og på landsdeler.

I NVE sin rapport, "Flom og skred – sikringsbehov for eksiste­rende bebyggelse (FOSS)", kommer det frem at 210.000 bygninger i Norge trenger sikring mot flom og skred som vil koste samfunnet 85 milliarder. Sikringsbehovet er diskutert i et klimaperspektiv med høye utslipp frem mot 2100.

Allikevel er det betydelig usikker usikkerhet rundt tallene, laveste estimat på totalsum er 50 milliarder, mens høyeste estimat er 120 milliarder kroner.

Finans Norge har bidratt til rapporten i en ekstern ressursgruppe med representanter fra KS, DSB, Statens Vegvesen og Meteorologisk Institutt.

– Finansnæringen er opptatt av at det må forebygges og at eksisterende bygningsmasse må forbedres. Dette er et godt bidrag for å få økt kunnskap og fokus på tema, sier Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge.

Les hele rapport på NVE sin nettside