Bærekraftig omstilling på vei ut av koronakrisen

Publisert

Finansminister Jan Tore Sanner deltok på Bærekraftkonferansen 2021. Foto: Finans Norge.

Bærekraftig omstilling av norsk økonomi og næringsliv trekkes frem som et av de viktigste politiske grepene på vei ut av pandemien. Finans Norge samlet denne uken noen av toppene innenfor næringsliv, politikk og forskningsmiljøer for å diskutere bærekraft og omstilling på Bærekraftkonferansen 2021.

– Det går an å skape økonomisk vekst, og samtidig kutte utslipp, sa finansminister Jan Tore Sanner i sin innledning til konferansen.

Finansnæringen en viktig del av løsningen

Finansministeren pekte på at finansnæringen er en viktig del av løsningen i den globale og nasjonale overgangen til et mer bærekraftig samfunn. Finansnæringen er en av våre aller mest kunnskapsintensive næringer med en unik kompetanse om hvordan ulike deler av økonomien fungerer sammen, sa Sanner.  

Mer kapital til bærekraftige investeringer

EU har satt som målsetting å oppnå kutt i utslipp av klimagasser på 55 prosent innen 2030, og om å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. For å kunne nå disse ambisiøse målene kreves det enorme investeringer, både i form av offentlig og privat kapital.

Finansnæringen har blitt trukket frem som en sentral del av løsningen for å legge til rette for en betydelig større andel kapital mot bærekraftige investeringer

En stille revolusjon i finansmarkedene

– I løpet av det siste året har det skjedd en stille revolusjon i finansmarkedene. Nå ser vi at kapitalen trekkes mot bærekraftige aktiviteter i et akselererende tempo. Bare i 2020 ble det utstedt like mye grønne obligasjoner på Oslo Børs som for de foregående fem årene til sammen, sa  administrerende direktør i Finans Norges, Idar Kreutzer. 

Hva kan kalles grønt?

Et sentralt element i arbeidet med bærekraftig finans er EUs arbeid med å klassifisere hvilke økonomiske aktiviteter som kan kalles for «grønne», også kjent som taksonomien. Det er ventet at EU-kommisjonen om kort tid offentliggjør siste versjon av endelige delegerte rettsakter (forskrifter) for de to første miljømålene i taksonomien.

For Norges del vil EUs arbeid med bærekraftig finans være et sentralt rammeverk for omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det pågår en rekke prosesser i Norge og i EU, med mange ulike instanser involvert.

Oversikt over aktuelle prosesser

For å gi våre medlemsbedrifter en overordnet oversikt over aktuelle prosesser innen bærekraftig finans, har vi forsøkt å gi et samlet bilde på Finans Norges medlemssider (tilgjengelig kun for medlemmer). Denne oversikten vil bli holdt løpende oppdatert.

Opptak fra Bærekraftkonferansen

Opptak av årets Bærekraftkonferanse vil være tilgjengelig for påmeldte deltakere. Lenke til sendingen vil bli sendt til deltakerne i etterkant.