Webinar: EUs taksonomi for banker

En rapport om EUs taksonomi for banker fra den europeiske bankforeningen (EBF) og FNs miljøprogram for finanssektoren (UNEP FI) legges fram denne uka. I den forbindelse arrangeres det et webinar med fire sesjoner fordelt over to dager.

Tid
26. januar 2021, 14:00 - 27. januar 2021, 15:30
Sted
Webinar
Påmelding

Mer informasjon og påmelding hos EBF (den europeiske bankforeningen)

EBF og UNEP FI har hatt et prosjekt for å undersøke muligheter og utfordringer med å implementere EUs taksonomi i bankvirksomhet,

Rapporten som legges fram denne uka inneholder en rekke anbefalinger knyttet til taksonomirapportering for banker. Rapporten er basert på en rekke case-studies og har vært et viktig prosjekt for å identifisere og spille inn relevante problemstillinger til Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) sitt arbeid med å utarbeide rapporteringskrav for banker under taksonomiforordningen.

Finans Norge har fulgt dette prosjektet som interesseorganisasjon.

I forbindelse med lanseringen av rapporten, arrangerer EBF og UNEP FI et webinar med fire sesjoner fordelt over to dager, 26. og 27. januar.

Deltakelse er gratis, men krever forhåndspåmelding.

Mer informasjon og påmelding hos EBF (den europeiske bankforeningen)