Soliditeten i norsk banknæring ytterligere styrket

Publisert

Soliditeten i norsk banknæring er ytterligere styrket gjennom 2020. Det viser Finanstilsynets siste rapport om likviditet og soliditet i norske banker og kredittforetak

Den kvartalsvise oppdateringen fra Finanstilsynet bekrefter at alle norske banker oppfylte det samlede kapitalkravet ved utgangen av fjerde kvartal 2020.

Bankenes samlede rene kjernekapitaldekning var 18,9 prosent, en økning på 1,1 prosentpoeng siden tredje kvartal, og 0,9 prosentpoeng sammenlignet med utgangen av 2019.

Finanstilsynet skriver i rapporten at økningen i ren kjernekapitaldekning i stor grad kan knyttes til tilbakeholdt resultat, blant annet som følge av myndighetenes anbefaling om utbyttebegrensninger.

Bankene hadde god margin til kapitalkravet (inklusiv pilar 2-krav) ved utgangen av fjerde kvartal. Medianavstanden til kapitalkravet var 6,2 prosentpoeng, opp 0,4 prosentpoeng fra tredje kvartal. Samlet for norske banker var uvektet kjernekapitalandel på 8,1 prosent.

Til sammenligning var tilsvarende nøkkeltall for europeiske banker på 5,6 prosent per tredje kvartal, ifølge statistikk fra Den europeiske sentralbanken.

Finanstilsynets rapport: Norske banker og kredittforetak: Likviditet og soliditet