Ønsker utredning av ansvarsforhold ved elektronisk ID og e-signatur

– Vi mener det er behov for en bred utredning av ansvar for bruk av eID og e-signatur, sier Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård. Finans Norge har derfor sendt brev til distrikts- og digitaliseringsministeren og bedt om at dette settes på dagsordenen.

Finans Norge vil svært gjerne komme i dialog med departementet om behovet for en utredning av ansvarsforhold for bruk av elektronisk ID og -signatur.

– En slik utredning bør omfatte alle tilbydere av og brukersteder for slike tjenester, og ikke være begrenset til BankID og bank som brukersted, noe som naturlig nok var tema i forbindelse med ny finansavtalelov, sier Nergård.

Ny finansavtalelov ble vedtatt ved årsskiftet og ansvar for misbruk av e-signatur er en del av den nye loven. Nå ønsker altså Finans Norge en bredere utredning om temaet. Med det offentlige eventuelt sterkere inne på tilbydersiden når det gjelder eID og med stadig flere offentlige brukersteder, er det også i det offentliges interesse at ansvarsforholdene avklares.

Anmodning om utredning av ansvarsforhold ved elektronisk ID og -signatur