Omstillingstakten må økes

Publisert

Omstillingstakten må økes, og jobbskapingen må trappes betydelig opp. Det er konklusjonen på de utviklingstrekk for norsk økonomi som regjeringen trekker frem i perspektivmeldingen.

I tiårene vi går inn i vil det være færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Statens utgifter vil øke mens inntektene ikke øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet. Å ta vare på og sikre velferdssamfunnets bærekraft både sosialt, klimamessig og økonomisk er derfor hovedutfordringen for at Norge fortsatt skal være et godt land å bo i.

– De behovene for omstilling som det pekes på i Perspektivmeldingen var allerede til stede før koronapandemien, og er gjennom det siste året ytterligere forsterket. Norsk økonomi er i likhet med situasjonen i andre land satt tilbake som følge av pandemien. Tempoet i omstillingen både av offentlig sektor og privat næringsliv må derfor økes. Omstillingen må gå i grønn retning og vi må benytte digitalisering og kompetanse som innsatsfaktorer, sier administrerende direktør Idar Kreutzer.

Han mener det er viktig å heve blikket og se lenger enn til neste statsbudsjett.

– Derfor er perspektivmeldingen viktig, og gir en god mulighet for en god diskusjon om de lange linjene. Vi er nødt til å ta viktige beslutninger de nærmeste årene, dersom vi skal løse de langsiktige utfordringene. Finansnæringen vil være helt sentrale for at Norge skal klare den omstillingen, og det er derfor viktig at banker og forsikringsselskaper i Norge har konkurransedyktige regler og rammevilkår. Finans Norge vil nå studere meldingen nærmere og bidra til gode løsninger, sier Kreutzer.

Perspektivmeldingen på regjeringen.no