Norges Bank beholder styringsrenten uendret på null prosent

Publisert

Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent. Sentralbanken gjentar signalet om at styringsrenten mest sannsynlig vil bli liggende på dagens nivå en god stund fremover.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet skriver i en vurdering at den økonomiske utviklingen så langt har vært om lag i tråd med Pengepolitisk rapport fra desember.

Komiteen skriver at gjeninnhentingen i økonomien bremses nå av den økte smitten og strengere smittevern. Samtidig har vaksineringen kommet godt i gang, og den økonomiske veksten ventes å ta seg opp utover i 2021.

Komiteens vurdering er at det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres.

Les mer om Norges Banks rentebeslutning i januar her.