Motsyklisk kapitalbuffer holdes uendret på 1 prosent

Publisert

Sentralbanksjef Øystein Olsen

Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent. Samtidig har bankens komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet gitt råd om å holde motsyklisk bufferkrav uendret på 1 prosent.

I en nyhetsmelding varsler Norges Bank i dag at prognosen for styringsrenten innebærer at styringsrenten vil øke gradvis fra andre halvår i år. Det innebærer en noe raskere oppgang enn anslått i forrige pengepolitiske rapport i desember.

Sentralbanken skriver at aktiviteten har tatt seg noe opp siden i fjor vår, men gjeninnhentingen bremses nå av den økte smitten og strenge smitteverntiltak. Samtidig tyder informasjon fra helsemyndighetene på at store deler av den voksne befolkningen i Norge blir vaksinert innen utgangen av sommeren. Den økonomiske utviklingen internasjonalt er bedre enn ventet, noe som vil kunne gi en raskere oppgang i den økonomiske aktiviteten enn tidligere antatt.

Varsler høyere motsyklisk buffer

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet skriver at de ser for seg at bankenes bufferkrav på noe sikt skal tilbake til 2,5 prosent. Slik komiteen nå vurderer den økonomiske utviklingen og utsiktene til tap og utlånskapasitet i bankene, varsler komiteen at den vil gi råd om å trappe opp bufferkravet i løpet av 2021.