Markant nedgang i rammekreditter

En god del av reduksjonen i kredittkortbruk må tilskrives lavere aktivitet pga koronasitasjonen. (illustrasjonsfoto)

Nordmenns usikrede gjeld fortsetter nedover, og den siste måneden har den blitt redusert kraftig. Februartallene fra Norsk Gjeldsinformasjon viser en markant nedgang i rammekreditter i løpet av siste måned.

Rammekredittene, som også inkluderer kredittkortgjeld har gått ned med 2,4 mrd kroner til 67,7 mrd kroner. Ikke-rentebærende kreditt, eller benyttet rammekreditt som ikke er forfalt til betaling, har hatt en nedgang på 2,3 mrd kroner og ligger på 16,2 mrd kroner.

– En god del av reduksjonen i kredittkortbruk må tilskrives lavere aktivitet pga koronasitasjonen. Svært mange tjenester er stengt og færre reiser og bruker penger på restaurant- og hotelbesøk, sier forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge.

Alle tall for usikret gjeld går nedover

De siste 12 månedene har det vært en nedgang i nordmenns usikrede gjeld på 16,2 mrd kroner, fra 172,3 mrd kroner til 155,9 mrd kroner. Det siste året er det også 21.655 færre personer som har forbrukslån.

– Tallene viser at folk flest prioriterer å nedbetale den usikrede gjelden sin. Mange har hatt mulighet til å konsolidere økonomien sin under pandemien, og denne muligheten har de tydeligvis benyttet seg av. Det er jo veldig positivt, sier Nergård og fortsetter:

– Vi ser nå at myndighetenes ulike tiltak for å få ned gjeldsveksten har virket, både forbrukslånsforskrift og gjeldsregister. Gjeldsregisteret har virket i halvannet år nå, og det er ikke tvil om at det er et viktig hjelpemiddel for bankene i kredittvurderingen. Det er også et godt verktøy for forbrukerne til å få oversikt over og ta grep om sin egen økonomi, avslutter Gry Nergård i Finans Norge.

Les også Finans Norges innspill til endringer i gjeldsordningsloven. 

Tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon:

Tabell usikret gjeld fra Norsk Gjeldsinformasjon pr 010221
Figur som viser utviklingen i rammekreditter 010221
Figur som viser utviklingen i usikret gjeld pr 010221

Forklaring til tallene; Hvis et par har usikret gjeld som de er solidarisk ansvarlig for, skal dette beløpet rapporteres inn i sin helhet for begge, og gjelden telles to ganger. I disse tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon er gjeld fra medlåntaker trukket fra, for å gi en mest mulig korrekt utvikling i markedet.

Usikret gjeld: Begrepene som brukes

Nedbetalingslån: Lån hvor det er avtalt en fast nedbetalingsplan med finansforetaket.

Rammekreditt: Kontokreditt eller kredittkort hvor du har fått innvilget en kredittramme, men det ikke avtalt noen nedbetalingsplan. Finansforetaket krever vanligvis at du betaler et minimumsbeløp av totalt utestående ved forfall.

  • Ikke-rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er forfalt til betaling.
  • Rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er betalt ved forfall.

Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall.

  • Gry Nergård
  • Direktør forbruker