Mange Gjerdrum-evakuerte tilbake

Publisert

Foto: Terje Haug, Finans Norge.

I Gjerdrum får mange av de evakuerte etter skredet flytte hjem igjen. Etter anbefaling fra NVE har politiet besluttet å frigi store deler av det evakuerte området og har endret evakueringssonen.

Om lag 600 beboere kan flytte hjem, mens drøyt 200 beboere fremdeles er evakuert. Gjerdrum kommune informerer innbyggerne sine om hvilke områder som nå blir frigitt.

Se også Gjerdrum kommunes melding: Evakueringssonen endres

Forsikringsselskapene bistår

Forsikringsselskapene får en viktig rolle nå som en rekke boliger blir frigitt.

– De som nå får flytte tilbake holder kontakten direkte med forsikringsselskapet sitt, eventuelt gjennom styreleder i sameiet. Det kan være vann- og frostskader, eller andre skader på hus og innbo som oppdages nå når man får tilgang til boligen igjen. Mange måtte forlate husene sine i full fart, og dører ble brutt opp av redningsmannskapene for å redde ut folk da skredet kom. Forsikringsselskapene sørger for bistand til kundene sine, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Deler av området forblir evakuert

For resten av det evakuerte området, anbefaler NVE videre evakuering frem til det er gjennomført nødvendige sikringstiltak i skredområdet.

Se også NVEs melding der de anbefaler redusert evakueringsområde

Tar to dager

Kommunen opplyser at de evakuerte som nå får klarsignal til å komme tilbake til boligen sin, kan få komme hjem onsdag 3.februar. 

Det tar tid å sikre at veier, vann, kloakk og renovasjon er i orden før folk flytter tilbake. Det jobbes også med å sette opp gjerder og overvåkning av det området som fortsatt forblir evakuert, opplyser kommunen.

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikring er pliktige til å være medlem av Norsk Naturskadepool, som administrer ordningen.

Mer informasjon på Norsk Naturskadepools nettsider