LIBOR fases gradvis ut etter desember 2021

Publisert

En av verdens mest brukte referanserenter (LIBOR) skal gradvis fases ut fra 31. desember 2021, ifølge en melding fra Det britiske finanstilsynet.

Den britiske sentralbanken og finanstilsynet (FCA) har over lengre tid vært opptatt av å fase ut LIBOR som referanserente. Myndighetene i Storbritannia har over flere år jobbet tett med markedsaktører og andre lands myndigheter for å finne robuste alternativer til LIBOR, slik at eksisterende kontrakter kan bli overført til alternative referanserenter og samtidig sikre finansiell stabilitet og markedsintegritet.

Det britiske finanstilsynet har nå kommet med sin endelige beslutning om at LIBOR skal opphøre. I første omgang vil dette gjelde for britiske pund, euro, sveitsiske franc og japanske yen fra 31. desember 2021. I tillegg vil løpetidene 1 uke og 2 måneder i amerikansk dollar omfattes. For øvrige løpetider i amerikanske dollar vil overgangen først skje 30. juni 2023.

Ved utfasing av LIBOR vil markedsaktørene naturlig se hen til de alternative referanserentene som er identifisert og utviklet gjennom en rekke arbeidsgrupper. Eksempelvis er den alternative referanserenten for LIBOR i britiske pund identifisert som SONIA av den britiske arbeidsgruppen - Working Group on Sterling Risk Free Reference Rates.

Anbefalt alternativ referanserente i Norge

I Norge har arbeidsgruppen for alternative referanserenter i Norge påpekt at det er ikke er indikasjoner på at Nibor vil opphøre. Gruppen har imidlertid anbefalt Nowa som en alternativ referanserente i Norge og har kommet med en rekke anbefalinger i rapporter som ble publisert før jul. Anbefalingene lener seg i stor grad på arbeidet som er gjort i tilsvarende arbeidsgrupper for andre sentrale referanserenter internasjonalt.

Les mer om arbeidsgrupper for alternative referanserenter hos Norges Bank her

Les melding fra Det britiske finanstilsynet her