Gode intensjoner om skredsikring i Nasjonal transportplan

Publisert

Fredag la regjeringen frem Nasjonal transportplan, hvor blant annet klimatilpasning og forebygging av uønskede naturhendelser løftes frem.

I planen står det at det skal tas hensyn til de framtidige klimaendringene ved nybygging av bygninger, og at tidlig planlegging skal sikre konkrete sikringstiltak. Dette er gode intensjoner, og Finans Norge mener det er viktig at politikerne nå følger opp.

Styrket vedlikehold, skredsikring, flom- og skredvarsling og målrettet beredskapsarbeid løftes frem som sentrale virkemidler for å gjøre transportsystemet mer robust i møtet med den økte risikoen. Forebygging lønner seg, og det er positivt at det settes fokus på å redusere uønskede naturhendelser og tas hensyn til et endret klima i planleggingsarbeidet.