Fortsatt nedadgående trend i usikret gjeld

Nedgangen i nordmenns usikrede gjeld fortsetter og har de siste 12 månedene blitt redusert med 10,8 prosent. Total usikret gjeld er nå på 153,3 mrd. kroner, mot 171,9 mrd. kroner på samme tid i fjor. Dette viser ferske tall fra Norsk Gjeldsinformasjon.

– Utviklingen er svært positiv. Vi mener helt klart at myndighetenes tiltak som gir mulighet for bedre kredittvurdering, forklarer den nedadgående trenden. I tillegg gjør begrensede muligheter for reise og opplevelser under pandemien at folk har mindre usikret gjeld nå enn for ett år siden, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Færre bruker usikret kreditt

Finanstilsynets rapport fra tilsynsområdene 17. februar ble det også meldt om den gledelige utviklingen med nedgangen i forbrukslån. Tilsynet påpekte at fallet i lånevolum må ses i lys av den sterke forutgående veksten, men at også forskriftsreguleringen av forbrukslån fra februar 2019 og innføringen av gjeldsregistre hadde bidratt til omslaget. I tillegg la Finanstilsynet til at koronakrisen har vært et bidrag til nedgangen i lånevolumet de siste månedene

Misligholdet øker

Finanstilsynet rapporterte imidlertid om økning i mislighold av forbrukslån. Ved utgangen av tredje kvartal 2020 hadde de norske forbrukslånsbankene en misligholdsandel på 20 prosent, og den var 4,2 prosentpoeng høyere enn ved utgangen av tredje kvartal 2019. Dette står i sterk kontrast til misligholdsandelen for samtlige norske bankers totale utlån som var på 1,1 prosent ved utgangen av tredje kvartal 2020.

– Det er bekymringsfullt når flere forbrukere ikke klarer å tilbakebetale det de skylder ved forfall, påpeker Gry Nergård og fortsetter:

– Når samfunnet åpner opp igjen, må vi forvente at den usikrede kreditten vil øke igjen. Vi vil se flere restaurantbesøk og en økning i reiseaktiviteten. Vi håper imidlertid at vi kan unngå en situasjon med kraftig økning i forbruksgjelden slik at folk får problemer med å tilbakebetale lånene sine. Denne utviklingen kommer vi til å følge tett i samarbeid med våre medlemsbanker, sier Nergård.

Statistikk fra Norsk Gjeldsinformasjon pr 1. mars 2021

Figur som viser utviklingen i totalt usikret gjeld pr 010321
Figur over utviklingen i rammekreditter pr 010321
Graf som viser utviklingen i antall personer med usikret gjeld
Figur som viser utviklingen i antall usikrede lån
Tabell over utviklingen i usikret kreditt

Forklaring til tallene; Hvis et par har usikret gjeld som de er solidarisk ansvarlig for, skal dette beløpet rapporteres inn i sin helhet for begge, og gjelden telles to ganger. I disse tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon er gjeld fra medlåntaker trukket fra, for å gi en mest mulig korrekt utvikling i markedet.

Usikret gjeld: Begrepene som brukes

Nedbetalingslån: Lån hvor det er avtalt en fast nedbetalingsplan med finansforetaket.

Rammekreditt: Kontokreditt eller kredittkort hvor du har fått innvilget en kredittramme, men det ikke avtalt noen nedbetalingsplan. Finansforetaket krever vanligvis at du betaler et minimumsbeløp av totalt utestående ved forfall.

  • Ikke-rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er forfalt til betaling.
  • Rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er betalt ved forfall.

Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall.