Etablering av nasjonal referansegruppe for bærekraftig finans

Publisert

Finansdepartementet har nylig besluttet å etablere en nasjonal referansegruppe for bærekraftig finans. Formålet er å legge til rette for tettere samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og akademia i arbeidet med bærekraftig finans i Norge.

Finans Norge, sammen med NHO og Rederiforbundet tok initiativ til et nasjonalt forum for å sikre god nasjonal koordinering og oppfølging av EUs arbeid med bærekraftig finans.

Referansegruppen skal være et forum for informasjonsutveksling om aktuelle regelverksprosesser, identifisering av forhold av særlig betydning for norske interesser og nyttiggjøring av kunnskap og innsikt hos akademia og andre. 

– Vi er svært fornøyde med at Finansdepartementet har lyttet til næringen og respondert så raskt i denne saken. God innføring av EU-regelverket på dette området er av stor betydning for norsk næringsliv og omstillingen til en bærekraftig økonomi, sier Agathe Schjetlein, direktør for bærekraft i Finans Norge.

Finansdepartementet har invitert representanter for finansnæringen, nærings- og arbeidsliv og relevante fagmiljøer til å delta. I tillegg tar Finansdepartementet sikte på å trekke inn også andre representanter når det er relevant.

Finans Norge kommer til å ha tett dialog med medlemmene fremover om arbeidet i referansegruppen.

Les invitasjonsbrevet fra Finansdepartementet 

Les nyhetssak hos Finansdepartementet