Bransjenorm for informasjon om egen pensjonskonto

Gjennom innføringen av egen pensjonskonto pålegges arbeidsgivere en omfattende informasjonsplikt overfor sine ansatte. Pensjonsleverandørene vil kunne bistå arbeidsgiver i å oppfylle denne informasjonsplikten, og Finans Norge har utarbeidet en bransjenorm for den informasjonen som pensjonsleverandørene gir.

– Med denne bransjenormen etablerer vi en felles praksis for informasjonen som pensjonsleverandørene gir, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikrings- og pensjonsavdelingen i Finans Norge.

Normen omfatter både den informasjonen som pensjonsleverandørene er pålagt å gi, og informasjonen som pensjonsleverandørene gir på vegne av arbeidsgiver for å bistå arbeidsgiver i å oppfylle sin informasjonsplikt i henhold til lovverket.

– Målsettingen med en slik regulering er å sikre at alle kundene får tilstrekkelig, rettidig og nøytral informasjon om de konsekvenser som innføringen av egen pensjonskonto medfører. Dette vil gjøre det mulig for kundene å foreta informerte valg, sier Kierulf Prytz.

Bransjenormen trer i kraft fra 1. februar 2021.

Les bransjenorm for informasjon om egen pensjonskonto her.

  • Stefi Kierulf Prytz
  • Direktør forsikring og pensjon
  • 997 97 503
  • Martin Carlén
  • Fagdirektør