Bransjeavtale for innføring av egen pensjonskonto

– Finans Norges medlemmer har inngått en bransjeavtale med flere viktige avklaringer for innføringen av egen pensjonskonto. Det er gledelig at samtlige pensjonsleverandører som skal tilby egen pensjonskonto slutter seg til bransjeavtalen, sier direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz.

Felles frist for brev til arbeidstakere

Egen pensjonskonto innebærer at arbeidstakere med innskuddspensjon får sine pensjonskapitalbevis overført automatisk til sin egen pensjonskonto. Arbeidstakere kan frem til 1. mai reservere seg mot samling av sine nåværende pensjonskapitalbevis. For at arbeidstakere raskest mulig kan ta stilling til om de ønsker å få samlet pensjonskapitalbevisene sine automatisk, har næringen blitt enige om at arbeidstakere skal få tilsendt brev om hvilke pensjonskapitalbevis som kommer til å overføres senest 15. februar 2021. Dette vil sikre at arbeidstakere får tilstrekkelig tid til å sette seg inn i hva det innebærer å få samlet pensjonsmidlene sine på egen pensjonskonto.

Flytteplaner mv

Med eksisterende pensjonskapitalbevis som skal samles automatisk på arbeidstakeres egen pensjonskonto, vil det være snakk om ca. 75 milliarder kroner som skal flyttes mellom pensjonsleverandørene i perioden 1. mai til 31. desember 2021. Pensjonsleverandørene vil i fellesskap utarbeide konkrete flytteplaner slik at samlingen av pensjon kan skje uten å påvirke finansmarkene unødig. Flytteplanene, som vil være del 2 av bransjeavtalen, vil være klare 1. mai. Pensjonsleverandørene har allerede nå forpliktet seg til å følge flytteplanene som utarbeides. Det er også enighet om at det skal unngås at kundens midler er lenger ute av markedet enn nødvendig

For å unngå for stort press på finansmarkedene har man i avtalen også blitt enige om maksimale tak for hvor mange avtaler som kan flyttes daglig mellom aktørene.

Det er også fastsatt terskelverdier for når eventuell flytting må stanses midlertidig som følge av ulike omstendigheter som kan tenkes å inntreffe, som svikt i markeder, tekniske systemer og liknende.

  • Tone Meldalen
  • Fagdirektør
  • Stefi Kierulf Prytz
  • Direktør forsikring og pensjon
  • 997 97 503