Behov for mer informasjon om lån til eiendomsprosjekter

Publisert

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om mer informasjon om hva myndigheter i andre land anser som «spekulativ finansiering av fast eiendom» etter det europeiske kapitalkravsregelverket. Det er avgjørende for om bankene må bruke en forhøyet risikovekt for lån til visse eiendomsprosjekter.

Finansdepartementet har bedt om å få opplyst hvordan myndigheter i andre EØS-land gjennom veiledninger eller annen måte har gitt nærmere uttrykk for hvordan kapitalkravsforordningen artikkel 128 skal tolkes, herunder spørsmålet om forhåndssalg av eiendomsprosjekter har betydning for engasjementsklassifiseringen.

− Vi merker oss at Finansdepartementet viser til en fortolking fra Det tyske finanstilsynet som kan indikere at problemstillingen er mer kompleks enn det Finanstilsynet så langt har konkludert med, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.   

Finanstilsynet er bedt om å gi tilbakemelding innen 30. april 2021.   

Finansdepartementets brev til Finanstilsynet på regjeringen.no

Finans Norge er tilfreds med at Finansdepartementet tar saken om lån til eiendomsutvikling videre. Departementet har et ansvar for at EØS-forpliktelsene oppfylles, og må sørge for riktig fortolkning.

Les intervju med direktør for bank og kapitalmarked, Erik Johansen, i Finansavisen (bak betalingsmur)