Når kunstig intelligens diskriminerer

4. apr 2024, kl. 10.30–11.15
Du vil få tilsendt teamslenke Webinaret er gratis Påmeldingsfrist 3. april kl 12.00
En mann i dress står ovenfor en AI robot.

Foto: Adobe Stock, Dieter Holstein

Kunstig intelligens har et stort potensial til å forbedre og effektivisere HR, men det er også utfordringer arbeidsgivere bør være obs på i møte med denne teknologien. En av disse er risikoen for diskriminering. På dette webinaret vil Likestillings- og diskrimineringsombudet presentere sin veileder «Innebygd diskrimineringsvern». Også Finans Norges medlemmer som ikke har arbeidsgivermedlemskap kan delta på webinaret.

På webinaret vil Beate Sletvold Øistad og Thomas Jahren fra Likestillings- og diskrimineringsombudet gi deg en innføring i hva diskriminering egentlig er, hvordan KI-verktøy kan diskriminere, og lære hvordan du kan forebygge og avdekke diskriminerende bruk av KI, gjennom konkrete case.

Veilederen "Innebygd diskrimineringsvern" hos LDO

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og opptak av webinaret vil bli publisert på Finans Norges medlemssider for arbeidsgivere.

Om foredragsholderne

Beate Sletvold Øistad og Thomas Jahren fra LDO. Foto: LDO.

Beate Sletvold Øistad er seniorrådgiver i Likestillings- og Diskrimineringsombudet og leder ombudets arbeid med kunstig intelligens i skjæringspunktet mellom juss, teknologi og samfunn. Beate er sosiolog med erfaring fra arbeidslivsforskning og forskningsformidling.

Thomas Jahren er seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet, der han primært jobber med diskriminering i arbeidslivet gjennom veiledning og kurs. Han jobber særlig med arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt, lønnskartlegging og KI, og har en bred erfaring fra forskjellige virksomheter i næringslivet.

Mulighet for å delta selv om din bedrift ikke er arbeidsgivermedlem

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og vanligvis er disse forbeholdt kun Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Denne gangen åpner vi også for at andre interesserte kan melde sin interesse for deltakelse innen onsdag 3. april kl 12.00 til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

Tre personer på et kontor. Foto.

Medlemstjenester

Finans Norge tilbyr arbeidsgivermedlemmene bistand i individuell og kollektiv arbeidsrett eller tariffavtalene i finans.

Ansattbilde av Cathrine Bjoland-Øverby. Foto.