Bankregulatorisk fagseminar 2023

31. mai 2023, kl. 10.00–16.00
Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu 3 600,- inkl. lunsj
Mann i dress skriver på mobilen i bakgrunnen. I fornt bank ikoner og omrisset av et verdenskart.

Foto: AdobeStock / ipopba

Det er fortsatt høy endringstakt innen nasjonal og internasjonal bankregulering. På Finans Norges bankregulatoriske fagseminar den 31. mai får du god oversikt over de mest sentrale utviklingstrekkene og sentrale endringene på regelverkssiden våren 2023. Seminaret søker å dekke nyheter og sentrale temaer som er relevant for både små og store banker, og vil være nyttig for både ansatte i bankene og eksterne konsulenter, rådgivere og advokater som arbeider med finansregulering.

Fagseminaret er nå fulltegnet. Ved spørsmål ta kontakt på marielle.arvesen@finansnorge.no

Program
Ordstyrer: Carl Flock, juridisk fagdirektør, Finans Norge


09.30-10.00 Kaffe og registrering
10.00-10.10 Velkommen v/Carl Flock, juridisk fagdirektør i Finans Norge
10.10-10.55 Aktuelt fra Finanstilsynet: Nytt fra tilsyn og regelverksprosesser på
bankområdet v/May Camilla Bruun-Kallum, seksjonsleder for mellomstore og små banker i Finanstilsynet
10.55-11.25 Ny Finansavtalelov: Hvor står vi nå? v/Kari Amalie Pettersen, advokat i Handelsbanken
11.30 -12.30 Lunsj
12.30-13.00 Nytt fra EU på det bankregulatoriske området v/Advokatfullmektig Jørgen Keiserud og advokat Markus Kjelløkken i Advokatfirmaet Thommessen
13.00-13.30 Fra IKT-forskriften til DORA: Ny EU regulering om IKT-risiko i finanssektoren v/Lars Erik Fjørtoft, partner og leder av Risk Advisory i PwC
13.30-13.50 Pause
13.50-14.20 Bærekraft: Status regelverk nasjonalt og i EU v/Kristian Ruth, fagsjef bærekraft i Finans Norge
14.20-14.40 Implementering av bærekraftsregler i bank: Fra PowerPoint til Excel v/Peder Snorre Skouen, Risk Manager i SpareBank 1 SR-Bank
14.40-15.00 Bærekraftsrating av norske banker: Hvordan gjennomføres dette? v/Petter S. Kristiansen, Managing Director og Tetiana Markiv, ESG Analyst  i Scope Rating
15.00-15.15 Pause
15.15-15.55 BIs nye satsing på rettsvitenskap, finansregulering, forskning og undervisning v/Professor Morten Kinander, leder av BIs senter for finansregulering
15.55-16.00 Oppsummering og avslutning v/ Carl Flock, juridisk fagdirektør i Finans Norge

NB. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet.

Målgruppe

Målgruppen er styremedlemmer og banksjefer i mindre og mellomstore banker, medarbeidere innenfor områder som økonomi/regnskap, risikostyring, compliance og internrevisjon i bankene, samt andre som interesserer seg for bankenes rammebetingelser.

En viktig møteplass!

I år møtes vi igjen på Quality Hotel Expo på Fornebu. Det populære konferansehotellet er lokalisert i grønne omgivelser, kun 10 minutter fra Oslo. Her vil vi legge til rette for et godt faglig program, samt fokusere på gode muligheter for nettverking med kolleger i bransjen i pauser og under lunsjen i restauranten Brasserie X.

Kursbevis til registrering av etterutdanningstimer

Et kursbevis vil bli tilsendt til alle deltakere etter fagseminaret er over. Dette kan du bl.a. bruke til registrering av etterutdanningstimer.

Har du spørsmål?

For spørsmål om påmelding eller annet praktisk, vennligst ta kontakt med Marielle Arvesen på e-post marielle.arvesen@finansnorge.no

For spørsmål om faglig innhold, vennligst ta kontakt med Carl Flock på e-post carl.flock@finansnorge.no

Vel møtt til fagseminar den 31. mai!