Fagwebinar: hva betyr netto nullutslipp i finansnæringen?

12. jun 2023kl. 09:00–12:00
Digitalt 895 kr Påmeldingsfrist 11. juni 2023
Grønn kule i jord. Foto.

Adobe Stock av Parradee. Foto: Adobe Stock av Parradee

Den 12. juni inviterer Finans Norge til et nytt og aktuelt fagwebinar innenfor bærekraft, denne gangen med det viktige temaet «netto nullutslipp i finansnæringen». Hvordan skal finansforetak kunne bidra til at Norge når målet om å være et lavutslippssamfunn innen 2050? Velkommen til en formiddag med relevante presentasjoner og samtaler med forskningsmiljø og næring, rundt hvordan vi skal lykkes med dette.

Vi stiller de viktige spørsmålene!

Norge og Europa skal være lavutslippssamfunn innen 2050, og flere og flere selskaper jobber nå med strategier for hvordan deres aktiviteter og virksomhet kan bli netto nullutslipp i årene som kommer. Både utlån, forsikringer og investeringer må omstilles i en mer klimavennlig retning, samtidig som omstillingen skjer på en forutsigbar og systematisk måte. Finansnæringen har en unik utfordring som driver av omstillingen i mange sektorer og næringer. Under formiddagen vil vi blant annet stille spørsmålene: hvordan skal finansforetak jobbe mot netto nullutslipp? Hvor påvirker omstillingen i økonomien finansforetakenes arbeid? og hvordan sikrer vi at finansnæringen er en positiv driver i omstillingen?

Program:

09.00- 09.05 Velkommen
v/Simen Kristiansen, Fagsjef bærekraftig finans i Finans Norge

09.05- 09.15 Finansnæringen som driver i omstillingen mot 2050 
v/Kari Olrud Moen, Adm. Dir. i Finans Norge

09.15- 09.35 Hva er viktig å huske på i arbeidet med netto nullutslipp?
v/Glen Peters, forskningsdirektør i CICERO senter for klimaforskning

09.35-10.05 Hvordan vi jobber med netto nullutslipp i bank

Karoline Bakka Hjertø, leder bærekraft i Sparebank1 Østlandet

Petter Natås, seniorrådgiver bærekraft i DNB

Hilde Nordbø, direktør bærekraft i Handelsbanken

10.05- 10.25 Samtale: hvordan kan bankene bidra til omstillingen mot netto nullutslipp
v/Karoline Bakka Hjertø i SB1 Østlandet, Petter Natås i DNB og Hilde Nordbø i Handelsbanken. Ledet av Simen Kristiansen i Finans Norge

10.25-10.45    Pause 

10.45-11.15 Hvordan vi jobber med netto nullutslipp i investeringer

Alexander Berg, senior ESG specialist i Nordea Liv

Heidi Finskas, direktør samfunnsansvar i KLP

Bente Sverdrup, direktør bærekraft i Gjensidige

11.15-11.35 Samtale: hvordan kapitalstrømmene kan bli netto nullutslipp
v/Alexander Berg i Nordea Liv, Heidi Finskas i KLP, Bente Sverdrup i Gjensidige. Ledet av Simen Kristiansen i Finans Norge

11.35- 11.45 Hvorfor er netto nullutslipp viktig i finansnæringen
v/Martin Norman, Head of Investment Stewardship i ACCR

11.45-11.55 Oppsummering og avslutning
v/Simen Kristiansen, Fagsjef bærekraftig finans i Finans Norge

NB. Vi tar forbehold for eventuelle endringer i programmet.

Påmelding og priser:

Påmeldingen til webinaret er nå åpen, og frist for påmelding er 8. juni 2023.
Pris for deltakelse på webinaret er kr 895,-

Praktisk gjennomføring

Webinaret sendes direkte fra studio på Nationaltheatret Konferansesenter i Oslo. Lenke til deltakelse via live-stream vil bli sendt ut til alle påmeldte fredagen i forkant kl. 15.00. Lenken er knyttet opp til din personlige påmelding.
Lenke til de presentasjoner som er blitt godkjente for deling, vil du finne i e-posten som vi sender ut i etterkant i forbindelse med evaluering av webinaret.

Ved tekniske problemer ta kontakt med .

Delta aktivt under arrangementet

Send gjerne inn spørsmål til ordstyrer eller foredragsholdere underveis i webinaret. Dette gjør du enkelt gjennom å sende en e-post til: . Vi vil gjøre vårt beste for å besvare spørsmålene som kommer inn, men vi kan dessverre ikke garantere at vi rekker å ta med alle. Skriv gjerne hvem av foredragsholderne du retter spørsmålet ditt til.

Eventuelle henvendelser rundt tekniske utfordringer sendes også til:


Avbestillingsregler:

Ved avbestilling min. 10 dager før arrangementsdato gis full refusjon. Deretter er det mulig å forandre navn på deltaker inntil 3 dager før arrangementsdato. Ved kortbetaling vil et administrasjonsgebyr på 250,- eksl. mva tilkomme ved tilbakebetaling av beløp.


Har du noen spørsmål?

For spørsmål knyttet til påmelding og annet praktisk, vennligst ta kontakt med Pia Litleskare på e-post:

For faglige spørsmål, vennligst ta kontakt med Simen Kjøsnes Kristiansen på e-post:

Vel møtt til fagwebinar i juni!