Helsenett

FNF-Helsenett er et samarbeidsprosjekt mellom NFA-Norsk Forening for Allmennleger og Finans Norge Forsikringsdrift som representerer alle forsikringsselskap i Norge.

Andre aktører i prosjektet er Norsk Helsenett og tre store leverandører av Elektronisk Pasient Journal (EPJ). 

Om FNF-helsenett

Forsikringserklæringer i elektronisk pasientjournal.

Digitalisering av kommunikasjon mellom forsikringsselskap og fastlege.

Dette vil gi raskere og sikrere svar fra fastleger, i tråd med nyeste personvernforordning.

Mindre intern ressursbruk

Fastlegens arbeid med å gi nødvendig og relevant pasientinformasjon på en sikker måte vil effektiviseres.

Selskapene får raskere og mer presise svar på sine forespørsler, samt mer effektiv saksgang internt.

Dette samarbeidet gjør at pasientene/forsikringskundene får raskere tilbakemelding ved skadeoppgjør og kjøp av ny forsikring.