Priser

Kostnader ved opprettelse av takster i DBS.

Gjeldende priser ved opprettelse av DBS takster fra 01. januar 2020.

kr 106,- + mva for vanlig takst
kr   50,- + mva for glasstakst