Pris

Opprettelse av takst i DBS har følgende priser fra

1. januar 2017:

kr 104,- + mva for vanlig takst
kr   49,- + mva for glasstakst