Publisert:

Informasjon til brukere registrert som glassbruker i DBS

Fra og med den 01. juli 2018 vil alle DBS-brukere innmeldt som glassbruker kun ha tilgang til å behandle rene glassoppdrag i DBS. Dette i tråd med forutsetningene for innmeldingen.

Den 28.09.2017 ble egen rolle for glassbruker implementert i DBS. Denne rollen begrenser tilgang for bruker til kun å behandle glassoppdrag. Tidligere manglet denne muligheten. Bruker innmeldt som glassbruker måtte registreres som verkstedbruker og fikk derfor (feilaktig) også tilgang til andre typer oppdrag.   

Kravet om å gjennomføre DBS-kurs for brukere som skal ha rettigheter utover å behandle glassoppdrag står fast. Dette innebærer at brukere innmeldt som glassbruker, men med behov for å behandle også andre typer oppdrag, må ha gjennomført DBS-kurs innen 01. juli 2018.

Datoen er satt slik at det skal være mulig å delta på DBS-grunnkurs/DBS-annetbildekurs i god tid før fristen.


Kursplan for 2018 vil bli tilgjengelig i løpet av 2017.