DBS Grunnkurs

Gå til hovedinnhold

DBS Grunnkurs

Grunnkurset er for deg som jobber på karosseriverksted og i hovedsak skal taksere skader på personbiler og varebiler inntil 3,5 tonn totalvekt.

Kurset tar for seg taksering av kollisjonsskader på kjøretøy og er det mest omfattende DBS kurset. Du vil lære å hente unike tider for de ulike bilmodellene på markedet. I løpet av kurset vil du ha vært innom de fleste funksjonene i DBS, inkl. avtalehåndtering og tilbudsbehandling mot forsikringsselskapene.

Det er krav om gjennomføring av grunnleggende kurs i DBS for å få tilgang til å taksere i fullversjon DBS.

Kurset arrangeres ved Thon Hotel Oslo Airport, Balder Alle 2, 2060 Jessheim, tlf 63929400. Hotellet ligger inntil E6, rett nord for avkjøringen til Oslo Airport. 

Pris

Kurspris pr. deltaker: Kr. 6.600,-

Tider

Kurset starter kl. 10:00 første dag og varer til ca. kl.17:00. På dag to starter kurset kl. 09:00 og avsluttes ca. kl. 16:00.

I påmeldingsskjemaet må du ta stilling til om du ønsker overnatting eller ikke.

NB! Påmeldingen er bindende og kurset må være forhåndsbetalt.

Etter påmelding kan man forvente å motta kursinformasjon og faktura ca. tre uker forut for kursets gjennomføring.

Ved eventuell avmelding, hvor deltakeren av ulike grunner ikke kan møte, må dette skje senest to uker før kursstart. Det vil da påløpe en avmeldingsavgift på kr. 725,-
Avmeldinger senere enn to uker før kursstart medfører at hele kursavgiften må betales grunnet påløpte utgifter blant annet til hotell og instruktør.

Ved eventuell avmelding: Husk at en annen person fra samme verksted kan overta plassen uten merkostnader. 

 

Kursdatoer høst og vinter 2022:

 Grunnkurs  23. - 24. august Uke 34 Avsluttet
 Grunnkurs  21. - 22. september Uke 38 Avsluttet
 Grunnkurs  18. - 19. oktober Uke 42 Avsluttet
 Grunnkurs  23. - 24. november Uke 47 Avsluttet
 Grunnkurs  13. - 14. desember Uke 50 Ledige plasser

Generelle forhold iht. kurs:

  • Vi gjør oppmerksom på at kurset kan avlyses av økonomiske årsaker dersom det er færre enn fem deltakere. I henhold til avtaler inngått med hotellet, vil en slik avlysing normalt bli foretatt 10 -15 dager forut for kursets gjennomføring. Finans Norge Forsikringsdrift, ved Bilskadekontoret, ansvarer ikke for eventuelle innkjøpte flybilletter eller andre reiseutgifter til kursstedet.

  • Det er firma Høyfjell Consulting, hja@hoyfjell.no, mobil 915 11 234 som forestår påmelding, fakturering, og spørsmål vedrørende dette kan rettes dit.