DBS Grunnkurs

Gå til hovedinnhold

DBS Grunnkurs

Grunnkurset er for deg som jobber på karosseriverksted og i hovedsak skal taksere skader på personbiler og varebiler inntil 3,5 tonn totalvekt.

Kurset tar for seg taksering av kollisjonsskader på kjøretøy og er det mest omfattende DBS kurset. Du vil lære å hente unike tider for de ulike bilmodellene på markedet. I løpet av kurset vil du ha vært innom de fleste funksjonene i DBS, inkl. avtalehåndtering og tilbudsbehandling mot forsikringsselskapene.

Det er krav om gjennomføring av grunnleggende kurs i DBS ved opprettelse av nye brukeridenter for taksering i fullversjon DBS.

Kurset arrangeres ved Thon Hotel Oslo Airport, Balder Alle 2, 2060 Jessheim, tlf 63929400. Hotellet ligger inntil E6, rett nord for avkjøringen til Oslo Airport. 

Pris

Kurspris pr. deltaker med overnatting: Kr. 7.390,-
Kurspris pr. deltaker uten overnatting: Kr. 6.300,-

Tider

Kurset starter kl. 10:00 første dag og varer til ca. kl.17:00. På dag to starter kurset kl. 09:00 og avsluttes ca. kl. 16:00.

I påmeldingsskjemaet må du ta stilling til om du ønsker overnatting eller ikke.

NB! Bestillingen er bindende.

På bakgrunn av koronasituasjonen vil det i tiden fremover knytte seg en viss usikkerhet til om kurset gjennomføres eller ikke. Det er den nasjonale og kommunale koronasituasjonen og regjeringen som avgjør dette. Av den grunn vil vi inntil videre fravike kravet om forhåndsbetaling. Det vil si at det ikke vil bli sendt ut en faktura før det i samråd med hotellet er bekreftet at kurset blir gjennomført. Det vil da bli gitt 14 dagers betalingsfrist fra dato fakturaen er utstedt.

Påmeldte deltakere vil få en bekreftelse så fort avgjørelsen om kursets gjennomføring er besluttet.

Ved eventuell avmelding, etter at bekreftelsen er gitt og hvor deltakeren av ulike grunner ikke kan møte, må dette meldes snarest til hja@hoyfjell.no  

Ved eventuell avmelding: Husk at en annen person fra samme verksted kan overta plassen uten merkostnader.»

 

Kursdatoer vår/sommer 2021:

Grunnkurs 26. - 27. mai Uke 21 Ledige plasser
Grunnkurs 15. - 16. juni Uke 24 Ledige plasser

Generelle forhold iht. kurs:

  • Vi gjør oppmerksom på at kurset kan avlyses av økonomiske årsaker dersom det er færre enn fem deltakere. I henhold til avtaler inngått med hotellet, vil en slik avlysing normalt bli foretatt 10 -15 dager forut for kursets gjennomføring. Finans Norge Forsikringsdrift, ved Bilskadekontoret, ansvarer ikke for eventuelle innkjøpte flybilletter eller andre reiseutgifter til kursstedet.

  • Det er firma Høyfjell Consulting, hja@hoyfjell.no, mobil 915 11 234 som forestår påmelding, fakturering, og spørsmål vedrørende dette kan rettes dit.