DBS Annetbildekurs

Gå til hovedinnhold

DBS Annetbildekurs

Annetbildekurset er for deg som jobber på andre typer verksteder, som skal taksere maskinskader på person- og varebiler og skader på lastebil, MC, moped, snøscooter, ATV, båt, caravan, tilhengere osv.

På kurset gjennomgås spesialløpene i DBS med funksjoner for å kalkulere uten å benytte reparasjonstidene, inkl. avtalehåndtering og tilbudsbehandling mot forsikringsselskapene.

Det er krav om gjennomføring av grunnleggende kurs i DBS ved opprettelse av nye brukeridenter for taksering i fullversjon DBS.

Kurset arrangeres ved Thon Hotel Oslo Airport, Balder Alle 2, 2060 Jessheim, tlf.63929400. Hotellet ligger inntil E6, rett nord for avkjøringen til Oslo Airport. 

Pris

Kurspris pr. deltaker: Kr. 4.200,-

Tider

Kurset starter kl.10:00 og varer til ca. kl.17:00.

I påmeldingsskjemaet må du ta stilling til om du ønsker overnatting eller ikke.

NB! Bestillingen er bindende.

På bakgrunn av koronasituasjonen vil det i tiden fremover knytte seg en viss usikkerhet til om kurset gjennomføres eller ikke. Det er den nasjonale og kommunale koronasituasjonen og regjeringen som avgjør dette. Av den grunn vil vi inntil videre fravike kravet om forhåndsbetaling. Det vil si at det ikke vil bli sendt ut en faktura før det i samråd med hotellet er bekreftet at kurset blir gjennomført. Det vil da bli gitt 14 dagers betalingsfrist fra dato fakturaen er utstedt.

Påmeldte deltakere vil få en bekreftelse så fort avgjørelsen om kursets gjennomføring er besluttet.

Ved eventuell avmelding, etter at bekreftelsen er gitt og hvor deltakeren av ulike grunner ikke kan møte, må dette meldes snarest til hja@hoyfjell.no  

Ved eventuell avmelding: Husk at en annen person fra samme verksted kan overta plassen uten merkostnader.»

 

Kursdatoer vinter/vår 2021:

Annetbildekurs DBS 01. februar Uke 5 Avsluttet
Annetbildekurs DBS 09. februar Uke 6 Avsluttet
Annetbildekurs DBS 02. mars Uke 9 1 ledig plass
Annetbildekurs DBS 09. mars Uke 10 Fulltegnet
Annetbildekurs DBS 23. mars uke 12 Ledige plasser
Annetbildekurs DBS 13. april Uke 15 Ledige plasser
Annetbildekurs DBS 04. mai Uke 18 Ledige plasser
Annetbildekurs DBS 25. mai Uke 21 Ledige plasser
Annetbildekurs DBS 08. juni Uke 23 Ledige plasser

Generelle forhold iht. kurs:

  • Vi gjør oppmerksom på at kurset kan avlyses av økonomiske årsaker dersom det er færre enn fem deltakere. I henhold til avtaler inngått med hotellet, vil en slik avlysing normalt bli foretatt 10 -15 dager forut for kursets gjennomføring. Finans Norge Forsikringsdrift, ved Bilskadekontoret, ansvarer ikke for eventuelle innkjøpte flybilletter eller andre reiseutgifter til kursstedet.

  • Det er firma Høyfjell Consulting, hja@hoyfjell.no, mobil 915 11 234 som forestår påmelding, fakturering, og spørsmål vedrørende dette kan rettes dit.