Driftsmeldinger

DBS er oppe igjen

Kl. 08:40   Systemet er nå oppe igjen. Beklager de problemene dette medførte.

Dato-problemer i fakturagrunnlag er løst

Problemet med at fakturagrunnlag ikke kan sendes, fordi dato er «feil», er nå løst. Det ble lagt inn dato 01.01.1900 i stedet for 31.12.9999 i feltet for «Objekt innkommet» i Oppdragshode på alle verkstedoppdrag med status Tilbud eller Underkjent.

Informasjon om systemfeil med klarmarkering

Mandag 27. mai.   Vi viser til systemmelding i DBS fredag 24. mai. Her på vår nettside har vi lagt ut en brukerveiledning som viser hvordan du midlertidig kan løse problemet. Problemet er lokalisert og blir rettet i DBS kvelden 6. juni. Alt skal da være i orden fra fredag morgen 7. juni.

Feilmelding ved tillegg/endring

Fredag 24. mai.   DBS feiler når tillegg skal lages på verkstedtilbud som er godkjent eller underkjent. Systemet krever at feltet "Avtalt ferdig rep. dato" fylles ut, noe som ikke er mulig siden feltet er låst. Vi jobber med å finne feilen og kommer tilbake med informasjon når det er på plass.