Priser

Kostnader ved opprettelse av takster i DBS.

Opprettelse av takst i DBS har følgende priser fra 1. januar 2019:

kr 105,- + mva for vanlig takst
kr   49,- + mva for glasstakst