Utdanningsvalg

Gå til hovedinnhold

Utdanningsvalg

Seks næringsorganisasjoner, deriblant Sparebankforeningen og FNH, utarbeidet i 2009 et opplegg for hvordan bedrifter kan bidra i faget Utdanningsvalg på grunnskolens ungdomstrinn. Opplegget er en enkel modell for bedriftsinvolvering som kan benyttes på de fleste skoler i Norge. 

Vise yrkesmulighetene

Samarbeidet mellom næringsorganisasjonene tar utgangspunkt i det som er kjernen i Utdanningsvalg: å styrke kvaliteten på yrkes- og studieveiledningen. I faget er det viktig at bedriftene deltar for å vise hvilke yrkesmuligheter som ligger foran elevene.

FNOs medlemsbedrifter

Næringsorganisasjonene har inngått et samarbeid for at faget skal bli så vellykket som mulig. Hver av organisasjonene har også engasjert en medlemsbedrift som deltaker. Storebrand deltok sammen med FNH og DnB NOR med Sparebankforeningen. Opplegget ble utprøvd i samarbeid med Bjørnholt skole i Oslo.