Unge og arbeid – pensjon og forsikring

Gå til hovedinnhold

Unge og arbeid – pensjon og forsikring

Pensjon og forsikring er komplisert, og informasjonsbehovet er stort.  Finans Norge har utarbeidet informasjon om temaet til bruk for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere som vil informere unge mennesker om pensjon og forsikring.

Fornøyde ungdommer. Foto.

Informasjonen inneholder bl.a.

  • Hva gjør du hvis du blir syk eller ufør og er i jobb?
  • Hvordan er du forsikret mot yrkesskader og ulykker?
  • Hva bør du vite om pensjon, og hvilke pensjoner har du gjennom jobben?
  • Hvilke andre forsikringer kan du ha via arbeidsgiver?
  • Behov for egne forsikringer og sparing  

Her er det fakta og tips som unge mennesker kan ha nytte av i sin første jobb, enten det gjelder småjobber ved siden av skolen eller den første, faste jobben. 

Målgrupper

  • Informasjonsmateriellet kan brukes til opplæring av unge mennesker.
  • Medarbeidere i banker og forsikringsselskaper kan finne nøkkelinformasjon som de kan bruke til egne presentasjoner overfor unge, som bakgrunn for rådgivning eller til skolebesøk.
  • Materiellet inneholder nyttig bakgrunnsstoff for lærere som vil undervise om arbeidsliv, forsikring og pensjon.
  • Informasjonen kan også brukes som grunnlag for dialog mellom foreldre og unge.  

Materiellet inneholder et informasjonshefte med utfyllende informasjon, en pp-presentasjon. Sammen med Norsk Pensjon er det utarbeidet  en enkel tosiders brosjyre/flyer som kan deles ut til unge voksne. Den kan trykkes eller printes ut.