Personlig økonomi i skolen – tips for lærere

Gå til hovedinnhold

Personlig økonomi i skolen – tips for lærere

FNO tilbyr en kortfattet brosjyre beregnet på lærere som ikke har undervist i personlig økonomi tidligere. Brosjyren skal vekke interesse for temaet og kan være en starthjelp for å komme i gang med opplæringen.

Lærerne oppmuntres til å kontakte banker og forsikringsselskap for å undersøke om de eventuelt kan bidra i undervisningen. I brosjyren er det listet opp noen aktuelle hovedtema innenfor personlig økonomi. Det er også laget en oversikt over læreplaner og kompetansemål om personlig økonomi og forbruk.

Brosjyren

Brosjyren er også egnet til bruk for banker og forsikringsselskaper som vil ha kontakt med skolen.

Brosjyren er gratis, og den er laget i to versjoner, begge med plass til bedriftens egen logo.